Persbericht Verkiezingsonderzoek van I&O Research

I&O Research heeft in juli en augustus 2012 een grootschalig online verkiezingsonderzoek uitgevoerd onder ruim 7.316 respondenten. Het onderzoek biedt inzicht actuele standpunten van kiezers en stemvoorkeuren.
03 september 2012 | &

I&O Research heeft in juli en augustus 2012 een grootschalig online verkiezingsonderzoek uitgevoerd onder ruim 7.316 respondenten. Het onderzoek biedt inzicht actuele standpunten van kiezers en stemvoorkeuren.
Enkele opvallende bevindingen staan hieronder. Het volledige verslag is opgenomen in de bijlage bij dit persbericht:

 • tweederde van de kiezers is tegen verdere privatisering van het openbaar vervoer. Ook onder VVD kiezers is een minderheid voor verdere privatisering;
 • slechts een derde van het electoraat wil dat op termijn de hypotheekrente aftrek volledig wordt afgeschaft;
 • een meerderheid van de kiezers wil geen financiële steun aan eurolanden met een hoge staats-schuld en wil bezuinigen op defensie en ontwikkelingshulp; 
 • een meerderheid wil geen verdere afdracht van nationale bevoegdheden aan de Europese Unie ten behoeve van een gezamenlijk financieel en economisch beleid;
 • slechts een derde wil dat op termijn alle kerncentrales in Nederland worden gesloten; 
 • een meerderheid wil zwaardere straffen voor gepakte criminelen, strengere asielprocedures en zwaardere sancties bij onvoldoende inburgering; 
 • criminaliteit wordt door veel burgers als een urgent probleem ervaren. Problemen rondom de Europese Unie zijn relatief minder belangrijk; 
 • PvdA en CDA worden door weinig kiezers ervaren als de meest competente oplossers van belangrijke nationale problemen; 
 • VVD en SP profiteren aanzienlijk van strategisch stemmende kiezers. Bij de VVD komen deze kiezers vooral van CDA en PVV, bij de SP van de PvdA; 
 • een nationaal kabinet (VVD, CDA, PvdA, SP) wordt door weinig kiezers van deze partijen als wenselijk ervaren; 
 • kiezers van 50+ lijken op PVV kiezers; ze zijn vaak lager opgeleid en rechts op culturele issues en internationale kwesties.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research heeft in juli en augustus 2012 een grootschalig online verkiezingsonderzoek uitgevoerd onder ruim 7.316 respondenten. Het onderzoek biedt inzicht actuele standpunten van kiezers en stem-voorkeuren.

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • standpunten van kiezers over 18 verkiezingsissues; de issues zijn representatief voor vrijwel alle verkiezingsthema´s en komen in de meeste verkiezingsprogramma´s terug;
 • belangrijke problemen in Nederland; een lijst van 11 problemen waaruit de respondenten er maximaal 3 belangrijkste konden selecteren; 
 • coalitievoorkeuren; de wenselijkheid van de zes meest kansrijke en reële coalities; 
 • stemgedrag 2010 en stemvoorkeur 2012; 
 • achtergrondkenmerken; leeftijd, geslacht, postcode, etniciteit, inkomensklasse, opleidingsniveau, religie, hoofdbezigheid.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van ruim 26.000 respondenten. Het betreft hier geen panelonderzoek, maar een steekproefkader dat is gevormd uit eerdere onderzoeken van I&O Research, met name het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (www.kso2012.nl) en het onderzoek Veiligheids-monitor (www.veiligheidsmonitor.nl).

Beide grootschalige onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van aselecte personen- en huishoudensteek-proeven, algemeen erkend als het beste steekproefkader dat beschikbaar is. De respondenten hebben geen financiële vergoedingen gehad voor deelname aan de oorspronkelijke onderzoeken. Ook voor deelname aan dit onderzoek is door de respondenten belangeloos deelgenomen.
De onderzoeksresultaten zijn na herweging op leeftijd, geslacht en opleiding representatief voor alle Nederlandse kiesgerechtigden (18 jaar en ouder).
Het veldwerk voor het Verkiezingsonderzoek is gestart op donderdag 2 augustus en liep door tot dinsdag 28 augustus. Het definitieve databestand is sinds woensdag 29 augustus beschikbaar.
Na de verkiezingen zal het databestand worden gebruikt als basis voor enkele wetenschappelijke publicaties.

I&O Research

I&O Research is een bureau voor beleids- en marktonderzoek, met alle faciliteiten voor telefonisch, schriftelijk, face-to-face en webenquêteren in eigen huis. Daarnaast verzorgen wij lokale en regionale statistieken, bewerkingen en datamining, telefonische, tellingen en diepte-interviews.
I&O Research is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA), maakt deel uit van de Research Keurmerk Groep en onderschrijft de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. I&O Research is ISO 9001 en ISO 20252 gecertificeerd.
Naast onderzoek en advies detacheert I&O Research onderzoekers en adviseurs. I&O Research heeft vestigingen in Enschede, Hoorn en Nieuwegein.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.