Hoe veilig voelen burgers zich in hun buurt? Er zijn veel factoren die dit beïnvloeden.

Veiligheid

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Traditionele criminaliteit neemt al jarenlang af in Nederland, zonder dat zich dat vertaalt in een verbeterd veiligheidsgevoel en minder onbehagen bij burgers. Er zijn veel meer factoren die bijdragen aan veiligheidsbeleving. Op dit gebied bieden we u inzicht door onder andere de Veiligheidsmonitor, die we samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoeren. Dat doen we voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid, maar gemeenten kunnen ook meedoen om handvatten te krijgen voor hun (wijkgerichte) beleid. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in specifiek veiligheidsonderzoek. Op basis van uw veiligheidsvraagstuk bepalen we samen de invulling daarvan.

Concrete scenario’s voor veiligheidsbeleid

Het is onze kracht om vanuit onze ervaring veiligheidsonderzoek op te zetten en uit te voeren om zo op uiteenlopende vragen een antwoord te kunnen geven.  We combineren enquête-uitkomsten met registratiegegevens van de politie en interviews met stakeholders op wijk- en/of kernniveau. De uitkomsten zijn te gebruiken als feitenbasis voor een integraal veiligheidsplan of een wijkveiligheidsscan. Tot slot richten we ons ook op waardering en beleving, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe tevreden burgers zijn met het functioneren van de politie en de gemeente. Op basis van de uitkomsten kunnen we diverse scenario’s aanbieden waarmee u beleid kunt formuleren.

Objectief advies op basis van data

Natuurlijk zoomen we niet alleen in op burgers, maar ook bijvoorbeeld op bestuurders en ambtenaren in het kader van Veilige Publieke Taak (VPT). Want zij kunnen te maken krijgen met agressie en geweld. Voor het Antidiscriminatiebureau Artikel1 hebben we bijvoorbeeld onderzocht of mensen met een bepaalde geaardheid zich tegenwoordig meer of minder gediscrimineerd voelen dan enkele jaren geleden. Andere thema’s zijn openbare orde en veiligheid (preventief fouilleren, cameratoezicht, veilig uitgaan), crisiscommunicatie en alertering. Zo kunnen we op allerlei manieren data verzamelen op veiligheidsgebied, waarmee u stappen kunt maken in het beleid.

Projecten

Sinds 2012 is I&O Research uitvoerder van de landelijke Veiligheidsmonitor in opdracht van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In de loop der jaren hebben we honderden gemeenten geadviseerd over hun deelname. Voor velen van hen hebben we ook de resultaten op een heldere ontsloten via een dashboard, factsheets, adviesrapporten en wijkprofielen, zowel waar het gaat om de objectieve misdaadcijfers als de subjectieve beleving van inwoners. Ook binnen andere thema’s in het domein Veiligheid zijn we goed thuis. Zo hebben we de Slachtoffermonitor uitgevoerd voor het WODC en hebben we onderzoeken uitgevoerd naar integriteit en veiligheid, meldcultuur, preventief fouilleren en risico- en crisiscommunicatie. Ook rondom actuele thema’s als agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en integratie van statushouders hebben we expertise en concrete onderzoekservaring in huis.

We vertellen u graag nog veel meer over I&O Research.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Frank ten Doeschot

Senior onderzoeker

Actueel

Het nr. 1 onderzoeksbureau voor overheid en non-profit

Wij worden gedreven door wat de Nederlandse samenleving beweegt en kennen de uitdagingen waar de overheid en publieke organisaties voor staan. Wij doen gedegen, betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek en geven op basis hiervan advies. Zo helpen wij onze opdrachtgevers beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.