Duurzaamheidsopgaven genoeg. Hoe kunt u burgers hierover informeren en bij betrekken?

Duurzaamheid

Verduurzaming is meer dan ooit een maatschappelijk urgent onderwerp. Het Klimaatakkoord van Parijs (eind 2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (juni 2019) leiden tot uitdagende opgaven voor overheden en andere maatschappelijke organisaties op diverse terreinen, waaronder de energietransitie. We moeten van het gas af.

Burgers maken zich zorgen om de opwarming van de aarde, ze vinden dat er iets gedaan moet worden aan verduurzaming, maar wachten daarvoor in sterke mate op de overheid. Bovendien leidt het issue duurzaamheid, naarmate het als politiek thema dominanter wordt, tot meer polarisatie in de samenleving. Ook als het gaat om de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en het tempo waarin ze worden uitgevoerd. We merken bij veel van onze opdrachtgevers dat vooral gezocht wordt naar manieren om burgers te informeren, dialoog op gang te brengen en groepen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen en te betrekken bij de gestelde duurzaamheidsopgaven. 

Veel van onze werkvelden en expertises hebben raakvlakken met dit onderwerp. We zijn expert op het gebied van duurzaamheidsonderzoek. We helpen u dan ook graag aan inzichten waarmee u uw beleid kunt vormgeven. 

Inzicht in de kloof tussen mening en gedrag

Een mooi voorbeeld van onze meerwaarde op dit gebied is het onderzoek dat we uitvoerden in samenwerking met Binnenlands Bestuur: ‘Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen’. We zijn in staat om gedrag en waarden van verschillende doelgroepen aan elkaar te koppelen. Daardoor weten we niet alleen wat mensen vinden, maar ook  wat mensen daadwerkelijk doen. En hoe mensen zijn aan te zetten tot meer wenselijk gedrag.

Gewenst duurzaam gedrag realiseren 

De onderzoeksadviseurs van I&O Research zitten dicht op de materie. Wij zijn ervaren, hebben de expertise en weten de juiste vragen te stellen. Met behulp van ons waardenmodel en beproefde onderzoekstoepassingen, krijgen we boven tafel hoe het staat met de klassieke drie-eenheid kennis, houding en gedrag, zodat we kunnen achterhalen wat er nodig is om het gewenste duurzame gedrag te realiseren.

Projecten

I&O Research heeft verschillende onderzoeken op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd, Zo onderzochten we hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en wat ze op dit gebied doen. We doen onder meer onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor windmolens en zonneparken en hoe jongeren denken over de regionale energie strategie.  Verder doen we onderzoek naar de effectiviteit van het energietransitie: hoe kunnen gemeenten hun rol kiezen effectief samenwerken en inwoners betrekken en wat is de meerwaarde van de inzet van vrijwillige energiecoaches? Ten slotte onderzoeken we de effecten van specifieke maatregleen zoals het verbod op het verstrekken van gratis plastic tasjes.

We vertellen u graag nog veel meer over I&O Research.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Actueel

Het nr. 1 onderzoeksbureau voor overheid en non-profit

Wij worden gedreven door wat de Nederlandse samenleving beweegt en kennen de uitdagingen waar de overheid en publieke organisaties voor staan. Wij doen gedegen, betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek en geven op basis hiervan advies. Zo helpen wij onze opdrachtgevers beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.