Vormen van kwalitatief onderzoek

Interviews

Diepte-interviews zetten we in om door te dringen tot de kerngedachten en diepere gevoelens, behoeften, ervaringen en drijfveren van respondenten over bepaalde vraagstukken. Een individueel gesprek leent zich ervoor om verder door te vragen en de échte beleving van de respondent centraal te stellen. De veilige setting maakt het geschikt voor ongemakkelijke of persoonlijke onderwerpen en onderwerpen waarop de meningen van mensen sterk uiteenlopen.

Thuis-interviews zijn geschikt voor mensen die niet of moeilijk kunnen reizen en om gevoelige onderwerpen te behandelen. Vaak voelen mensen zich thuis het meest op hun gemak om vrijuit te praten. Een andere belangrijke toegevoegde waarde is dat de onderzoekers beter op kunnen gaan in de leefwereld van de respondent. De observaties in deze omgeving worden meegenomen in onze analyse.

Tijdens een expertinterview gaan we in gesprek met een expert – doorgaans een deskundig professional – in een bepaald vakgebied of functie. De respondent praat vanuit eigen expertise en ervaring en deelt een deskundige visie op de situatie. Dit kan zowel terugkijkend (kritisch evaluerend) zijn als gericht op de toekomst (innovatief/ trendwatchend/ voorspellend/ adviserend).

Focusgroepen

In een focusgroep wisselen zes à acht respondenten met elkaar van gedachten over een onderwerp. Focusgroepen kenmerken zich door groepsdynamiek; deelnemers delen verschillende perspectieven op de onderwerpen, houden elkaar scherp en komen tot nuanceringen, nieuwe ideeën of denkrichtingen. Een moderator van I&O begeleidt het gesprek en maakt daarbij indien nodig gebruik van relevante associatieve en projectieve gesprekstechnieken. De kracht van een focusgroep zit in het:

 • vergroten en verdiepen inzichten uit eerder onderzoek;
 • genereren van inzichten voor nieuw beleid of optimalisering van dienstverlening;
 • brainstormen over de ontwikkeling van nieuwe concepten;
 • inventariseren wat er leeft binnen de doelgroep ter voorbereiding op grootschaliger (kwantitatief) onderzoek;
 • observeren hoe de doelgroep onderling met elkaar spreekt over een onderwerp, product of dienst.

Activatieworkshops

Op basis van onderzoeksresultaten gaat ons onderzoeksteam samen met belanghebbenden rondom een onderzoeksvraag aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan het samenbrengen van cliënten, uitvoerders en beleidsmakers rondom het thema arbeidsongeschiktheid. Samen maken we inhoudelijke keuzes, concretiseren we aanbevelingen en koppelen we resultaten aan actie! Hierbij gebruiken we verschillende vormen zoals het wereld café. In deze setting gaan we gericht op zoek naar oplossingen voor 3 à 4 problemen.

Online kwalitatief onderzoek

Wij bieden bovenstaande vormen van kwalitatief onderzoek ook online aan. We zijn getraind om ook in een online setting de juiste informatie naar boven te halen. Online kwalitatief onderzoek is:

 • tijd- en kostenefficiënter, omdat deelnemers geen reistijd hebben;
 • geschikter om doelgroepen te bereiken die niet naar een fysieke locatie kunnen of willen komen (geografische spreiding);
 • geschikter om deelnemers in hun eigen omgeving meer op hun gemak te laten voelen;
 • minder geschikt voor minder digitaal vaardige deelnemers;
 • minder geschikt voor interactie tussen deelnemers en het lezen van non-verbale communicatie.

Social Community

Onze Social Community is een online omgeving waar we gesprekken tussen en binnen verschillende doelgroepen faciliteren. Wij bieden een luisterend oor en stimuleren interactie tussen de deelnemers om waardevolle inzichten over uw doelgroep te verzamelen. Dit biedt verschillende voordelen zoals de mogelijkheid om uw doelgroep intensiever te volgen en bevragen over gevoelige onderwerpen, gewoonten en actualiteiten in vergelijking met ander onderzoek. Ook levert de interactie en verbondenheid tussen deelnemers rijke informatie en openhartige antwoorden op en is het tegelijkertijd voor de deelnemers een toegankelijke en flexibele manier om mee te doen aan onderzoek (ongebonden aan tijd en locatie).

De belangrijkste drijfveer voor deelnemers om actief mee te doen, is het gevoel dat er écht naar hen geluisterd wordt. Onze moderatoren zorgen ervoor dat elke deelnemer de aandacht krijgt die nodig is om dit gevoel te ervaren. Een andere cruciale factor is de vraagstelling. We maken veel gebruik van projectieve en associatieve technieken. Om deelnemers uit te dagen om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dit houdt deelname uitdagend, afwisselend en leuk.  

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.