Kwalitatief onderzoek

In een wereld die steeds meer ‘datadriven’ wordt, zien zowel wij als onze opdrachtgevers een versterkte behoefte om de mens achter de cijfers in het vizier te houden. De gevoelswaarde achter de cijfers, de achterliggende overwegingen en drijfveren van mensen zijn essentieel om cijfers goed te kunnen duiden. Dat is waar kwalitatief onderzoek u inzicht biedt.

Verkennende, verdiepende of creërende gesprekken met uw doelgroep

Bij kwalitatief onderzoek gaan we in gesprek met uw doelgroep. Of dit nu de ondernemer, de WMO client, de weggebruiker of de kiezer is. We voeren verkennende gesprekken wanneer u zo breed mogelijk wilt weten wat er bij de doelgroep leeft ten aanzien van het thema. We voeren verdiepende gesprekken als u op basis van kwantitatieve uitkomsten zoekt naar een motivering achter de cijfers. Wanneer de persoonlijke context of specifieke expertise een belangrijke rol speelt, voeren we diepte-interviews of expertinterviews. Groepsgesprekken (focusgroepen, vissenkom- of co-creatiesessies) zijn interessant als we mensen in interactie met elkaar willen uitnodigen tot discussie of creatieve ideeën. Bijvoorbeeld wanneer u samen met uw doelgroep wilt werken aan toekomstige scenario’s ten aanzien van uw beleidsvraagstuk.

Face-to-face of online

Het liefst gaan we persoonlijk (face-to-face) met de mensen in gesprek. Dit contact levert vaak de meest verrijkende inzichten op. Bij ons op kantoor in Amsterdam of Enschede heeft u de gelegenheid om mee te kijken en luisteren. Waar nodig gaan we naar de mensen toe en combineren we gesprekken met observaties. Zowel interviews als groepsgesprekken kunnen we ook online faciliteren. Ook dan kunt u meekijken en -luisteren. Het wordt daarmee gemakkelijker om mensen met drukke agenda’s en verspreid over het land bij elkaar te brengen. Als we inzichten willen verzamelen over een langere periode is onze social community een geschikte vorm, waarbij we via ons online platform met uw doelgroep het gesprek aangaan rondom verschillende thema’s.

De juiste methoden en technieken

Op basis van uw onderzoeksvraag stellen we een gespreksleidraad op en bepalen we de in te zetten methoden en technieken. Projectieve en associatieve technieken passen we regelmatig toe om het intuïtieve deel van het brein aan te spreken. Respondenten komen daarmee dichter bij hun gevoel en juist dàt voegt iets wezenlijks toe aan de cijfers. Denk hierbij aan photosort, woordassociaties, thought bubbles, personificaties en derde persoonstechniek. Ook bij klantreizen en toekomstgerichte beleidsvraagstukken kunnen specifieke technieken functioneel zijn. Zo werken we steeds vaker volgens de design thinking principes. In dergelijke trajecten, maar ook bij co-creatiesessies, Wereldcafés of activatiesessies, maken we o.a. gebruik van journey- of contextmapping, visualisaties, brainwriting, tekenen, storytelling en rollenspellen.

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden die kwalitatief onderzoek biedt bij uw specifieke vraag.

Elise van der Mark

Meer weten ?
Neem contact op.

Elise van der Mark

Senior onderzoeker

Het nr. 1 onderzoeksbureau voor overheid en non-profit

Wij worden gedreven door wat de Nederlandse samenleving beweegt en kennen de uitdagingen waar de overheid en publieke organisaties voor staan. Wij doen gedegen, betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek en geven op basis hiervan advies. Zo helpen wij onze opdrachtgevers beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Opdrachtgevers

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.