Benchmarkonderzoek

Naast onze eigen onderzoeksproducten (maatwerk), bieden we ook benchmarkonderzoeken aan. Dit zijn metingen, onderzoeken en methoden die bijvoorbeeld zijn ontwikkeld door VNG Realisatie (voorheen KING) of een ministerie. Ze werken met een standaardaanpak en -vragenlijst. Uniek aan de benchmarkonderzoeken is dat gemeenten zich kunnen toetsen aan gemiddelden en zo kunnen zien waar zij staan op een bepaald gebied. We bieden onder meer aan: Waarstaatjegemeente burgerpeiling, Waarstaatjegemeente ondernemerspeiling, Ceo Jeugd, Ceo Wmo en de Veiligheidsmonitor

Een maatstaf creëren

Sommige benchmarkonderzoeken worden door meerdere bureaus uitgevoerd, andere voeren wij exclusief uit, zoals de Veiligheidsmonitor. Voor de Wmo en Jeugdwet voeren we gestandaardiseerde cliëntervaringsonderzoeken uit, zodat deze in alle gemeenten op dezelfde manier worden uitgevoerd. De uniformiteit van deze gestandaardiseerde onderzoeken zorgt ervoor dat we een maatstaf creëren en een gemeente eenvoudig kan zien hoe zij scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Onderbouw uw beleidskeuzes

Wilt u de nog te maken beleidskeuzes beter onderbouwen richting de raad en burgers? Laten we dan samen om tafel gaan om verder te kijken dan het vaste stramien van een monitor of benchmark. Door kwalitatief onderzoek of vervolgonderzoek te doen, kunnen we tot concrete oplossingen komen voor uw gemeente.

Melle Conradie

Meer weten ?
Neem contact op.

Melle Conradie

Onderzoeker

Opdrachtgevers

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.