Inclusieve dataverzameling

Bij het doen van vragenlijstonderzoek is het van belang aandacht te besteden aan doelgroepen in de samenleving die lastig te bereiken zijn of om een speciale benadering vragen.

Jongeren, laaggeletterden en Nederlanders met een migratieachtergrond: onze ervaring met vragenlijstonderzoek leert dat er heel wat bij komt kijken om sommige doelgroepen te vinden. Bij het informeren en tot deelname aan onderzoek bewegen van deze groepen – zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de data – is een speciale aanpak belangrijk.

Bij I&O Research koppelen we onze expertise en ervaring met het verzamelen van data onder moeilijk bereikbare doelgroepen graag aan uw onderzoeksvraag. Hieronder leest u over een aantal doelgroepen waarover wij u kunnen adviseren.

Laaggeletterden

Dankzij onze samenwerking met Stichting ABC – een stichting van en voor laaggeletterden – kunnen wij u nog beter adviseren over een begrijpelijke vraagstelling. Dit geldt ook voor het opstellen van heldere briefteksten. Wij kunnen een cognitieve test of een pilot voor u organiseren om de vragenlijst en uitnodigingstekst te testen (op leesbaarheid en begrijpelijkheid).

Jongeren

Jongeren hebben een andere motivatie dan volwassenen om aan onderzoek mee te doen. Het communiceren van een concreet doel en het inspelen op emotie zijn onder andere van belang. Een incentive triggert jongeren meer dan ouderen. We vertellen u graag hoe u het benaderen en motiveren van jongeren het beste kunt aanpakken. Ook via het I&O Research Panel kunnen wij jongeren (dan wel hun ouders) voor deelname aan onderzoek benaderen.

Ouderen

De Nederlandse samenleving veroudert. Er is veel behoefte aan inzicht in de leefstijlen en wensen van nieuwe groepen ouderen. Via het I&O Research Panel is representatief landelijk en regionaal onderzoek onder ouderen zeer goed mogelijk, zie bijvoorbeeld het onderzoek naar de YEP (Young Elderly Persons) voor dagblad Trouw.

Migranten

Wij hebben ruime ervaring met het doen van online en schriftelijk onderzoek onder Nederlanders met een migratieachtergrond, vaak met behulp van vertalingen. Het aanbieden van een vertaalde vragenlijst blijkt vooral van belang voor migrantengroepen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Ook het werken met afwijkende manieren van rappelleren of de inzet van tweetalige interviewers kunnen helpen.

Zakelijke doelgroepen

Via het I&O Research Ondernemerspanel zetten we onderzoeken uit onder bedrijven in specifieke sectoren, regio’s of grootteklassen.  Met screeningsvragen identificeren we doelgroepen van het beleid van de (rijks)overheid of van maatschappelijke organisaties. We brengen de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen relevante thema’s als innovatie, ondernemersklimaat, duurzaamheid of internationaal ondernemen representatief in beeld.  Soms is telefonisch benaderen effectiever. Ook dat verzorgen wij graag voor u vanuit onze eigen interviewunit in Enschede. Wij adviseren u over passende vragenlijsten, die niet te lang zijn en goed op de doelgroep zijn afgestemd. I&O Research beheert het LISA bestand, met daarin alle vestigingen van bedrijven en instellingen. Elke selectie op basis van locatie, branche en omvang is hiermee mogelijk. Daarmee is het een ideaal steekproefkader.

Beroepsgroepen

Via het I&O Research Ondernemerspanel en ook via het I&O Research Panel is het mogelijk om verschillende beroepsgroepen te benaderen voor deelname aan (kwalitatief) onderzoek, zoals ambtenaren, zorgpersoneel en onderwijspersoneel. In ons I&O Research Panel zitten onder andere rijksambtenaren, gemeenteambtenaren en ambtenaren van ZBO’s en uitvoeringsorganisaties. Voor panelleden die in de zorg werken zijn onder meer type zorg (eerstelijns, ziekenhuis, thuiszorg, etc.) en functie als kenmerken vastgelegd. Van docenten in ons panel weten we in welk type onderwijs zij werkzaam zijn; van primair onderwijs, voortgezet onderwijs tot aan wetenschappelijk onderwijs.

Andere specifieke doelgroepen

Naast bovenstaande doelgroepen is er een veelheid aan specifieke groepen die we met het I&O Research Panel eenvoudig kunnen bereiken. Hieronder een greep uit de doelgroepen die voor onze opdrachtgevers in de publieke sector relevant (kunnen) zijn:

  • mantelzorgers of cliënten in het sociaal domein;
  • mensen die vrijwilligerswerk doen;
  • mensen met een specifieke ziekte, aandoening;
  • rokers / niet-rokers;
  • automobilisten, fietsers of ov-gebruikers;
  • eigenaren van e-bikes of scooters, lease-rijders;
  • huurders/kopers;
  • leden of donateurs van vakbonden, politieke partijen, goede doelen en ngo’s;
  • kiezers van alle politieke partijen.

Robbert Zandvliet

Meer weten ?
Neem contact op.

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

Opdrachtgevers

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.