Zicht op kansen voor kantoren

De kantorenmarkt zit op dit moment in een diepe crisis. De opname van kantoormeters blijft vrijwel overal ver achter bij de verwachtingen.
26 juni 2012

De kantorenmarkt zit op dit moment in een diepe crisis. De opname van kantoormeters blijft vrijwel overal ver achter bij de verwachtingen. De leegstand in veel kantoorgebieden is daarbij structureel van aard. Dit blijkt onder meer uit kantorenmarktonderzoek dat wij hebben gedaan voor de provincie Utrecht, Netwerkstad Twente en de gemeente Nieuwegein. De tijd dat eigenaren van kantoorpanden kunnen wachten op betere tijden is dan ook voorbij.

De kantorenmarkt is aan het anticiperen op de leegstand en het is zaak de ontwikkelingen goed te volgen. Steeds duidelijker wordt dat, om op termijn tot een gezonde kantorenmarkt te komen, door gemeenten een twee sporenbeleid moet worden gevolgd. Het ene spoor betreft het beleid voor de langdurig leegstaande kantoren en welke oplossingen daarvoor bedacht kunnen worden. Het andere spoor betreft de (toekomstige) afstemming tussen de aanwezige plancapaciteit en de toekomstige vraag. Duidelijk is dat veel kantoormeters niet meer aan de eisen van de huidige gebruiker voldoen.

Kantorenportfolio

Voorwaarde voor dat beleid is een goed en actueel inzicht in de situatie op de kantorenmarkt. Dat inzicht biedt een kantorenportfolio waarin in één oogopslag de situatie op de kantorenmarkt op lokale of regionale schaal inzichtelijk wordt gemaakt. Zo’n overzicht kan ieder jaar voor iedere kantoorlocatie in een gemeente of regio worden gemaakt. Daardoor zijn de ontwikkelingen op de kantorenmarkt goed te volgen en wordt duidelijk waar ingrijpen noodzakelijk is en waar niet.

Kantoorgebruikersonderzoek

Daarnaast is het belangrijk zicht te krijgen op de wensen en eisen van de huidige kantoorgebruiker. Hoe veel kantoormeters heeft deze nodig, welke locatie heeft de voorkeur, welke huurprijs en huurtermijn is gewenst, wordt Het Nieuwe Werken ingevoerd en wat stelt dat voor eisen aan het kantoorpand? Uit recent onderzoek blijkt dat kantoorlocaties die met verschillende vervoermiddelen goed bereikbaar zijn en een goede parkeergelegenheid hebben goede opnamecijfers laten zien. Met een kantorengebruikersonderzoek kunnen snel en direct de wensen van kantoorgebruikers in een gemeente of regio in beeld worden gebracht. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden geconfronteerd met de planvoorraad, de locatie en de kenmerken van de kantoorpanden. Dit biedt handvatten voor beleidskeuzes die moeten worden gemaakt.

Oplossingen voor leegstand: onderzoek naar andere functies

Voor de kantoorpanden die niet meer courant zijn voor de kantoorgebruiker, is het mogelijk te onderzoeken of transformatie naar andere functies als bijvoorbeeld wonen, bedrijven of maatschappelijke diensten kansrijk is. Een marktverkenning geeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervoor. Daarbij wordt gekeken naar de locatie en ruimtelijke mogelijkheden van het pand en een onderzoek naar de wensen onder potentiële gebruikers.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.