Workshops Decentralisaties Zorg & Welzijn

Begin 2015 (januari/ februari) presenteert I&O Research workshops voor professionals bij (lokale) overheden en zorg- en welzijnsaanbieders. Onderzoeksadviseurs Peter Kanne en Rachel Beerepoot van I&O Research verzorgen workshops waarin deze vraag centraal staat: Op welke manier kan onderzoek u helpen anticiperen op de decentralisaties in zorg en welzijn?
16 december 2014

Hoe kunt u met behulp van onderzoek kansrijk anticiperen op de decentralisaties in zorg en welzijn?

Begin 2015 (januari/ februari) presenteert I&O Research workshops voor professionals bij (lokale) overheden en zorg- en welzijnsaanbiedersOnderzoeksadviseurs Peter Kanne en Rachel Beerepoot van I&O Research verzorgen workshops waarin deze vraag centraal staat: Op welke manier kan onderzoek u helpen anticiperen op de decentralisaties in zorg en welzijn? Wat weten we al, vanuit gebruikersperspectief? Welke onderzoeken en bronnen zijn vrij beschikbaar? En als een gemeente behoefte heeft aan niet vrij beschikbare informatie, hoe zet je dan zo’n onderzoek op? Welk type onderzoek draagt bij aan welk doel? Zijn er valkuilen? Wat moet je doen om het meeste effect van onderzoek te krijgen?

Peter Kanne presenteert uitkomsten van landelijk representatief onderzoek dat I&O Research in december 2014 uitvoerde rondom de decentralisaties. Peter geeft antwoord op vragen als: hoe ervaren burgers en cliënten de zorg en dienstverlening nu? Wat vinden zij belangrijk? Welke verwachtingen hebben zij van de decentralisaties, op de korte en de lange termijn? Hoe is het gesteld met hun zelfredzaamheid? Hoe is het gesteld met vrijwilligerswerk en de mantelzorg, en de ondersteuning daarbij? Hoe kunnen gemeenten hierop anticiperen?

Rachel Beerepoot gaat in op gemeentelijke toepassingen van onderzoek & advies. Welke bronnen kun je gebruiken, wat zegt bepaalde informatie en aan welke informatie is behoefte. Ook geeft zij een voorbeeld van een gemeentelijke monitor die is opgezet om de decentralisaties te volgen.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.