Woonwensenonderzoek brengt partijen dichter bij elkaar

Niet zomaar een schop in de grond Corporaties investeren in de kwaliteit van hun woningbezit. Renovatie, sloop en (vervangende) nieuwbouw maken huurwoningen en daarmee ook de wijk toekomstbestendig. Integrale herontwikkelingsprocessen beslaan doorgaans vele jaren. Naast de vele bestuurlijke en beleidsmatige stappen die doorlopen dienen te worden, speelt ook communicatie een belangrijke rol. Communicatie over vernieuwingsprojecten […]
28 januari 2010 |

Niet zomaar een schop in de grond

Corporaties investeren in de kwaliteit van hun woningbezit. Renovatie, sloop en (vervangende) nieuwbouw maken huurwoningen en daarmee ook de wijk toekomstbestendig. Integrale herontwikkelingsprocessen beslaan doorgaans vele jaren. Naast de vele bestuurlijke en beleidsmatige stappen die doorlopen dienen te worden, speelt ook communicatie een belangrijke rol. Communicatie over vernieuwingsprojecten is voorwaardenscheppend voor een goed verloop. Het niet of in een laat stadium communiceren over projecten en projectinhoud geeft voeding aan weerstand en speculaties over het project.

Alleen informeren is niet voldoende

Een tijdige en open communicatie met bewoners, toch de belangrijkste doelgroep, heeft een sterk positieve invloed op de doorloop en het welslagen van woningbouwprojecten. Door bewoners te laten participeren in herontwikkelingsprocessen neemt het draagvlak voor het einddoel toe en krijgt wijkvernieuwing een breedgedragen gestalte. I&O Research heeft ervaren dat woonwensenonderzoek dat specifiek en op maat worden ingezet bij woningbouwprojecten een positieve invloed kan hebben op communicatie en samenwerking tussen corporatie en huurders. Enerzijds doordat direct en rechtstreeks gecommuniceerd wordt met huurders. Anderzijds doordat op basis van een dergelijk onderzoek draagvlak voor en richting aan het investeringspakket wordt gegeven doordat inzicht verkregen wordt in de beleving en wensen van huurders (de klanten) ten aanzien van woning, wooncomplex en woonomgeving. De stem van de huurder geeft gerichte input voor samen te stellen (wijk)ontwikkelingsplannen.

Woonwensenonderzoek: handvat voor vooruitkijken

Bewoners zijn bekend met wat ze nu hebben. Ze zijn veelal gehecht aan hun woning en zullen daardoor eerder geneigd zijn te kiezen voor een renovatie. De angst voor het onbekende én hogere huurlasten maakt nieuwbouw voor bewoners vaak niet de eerste keuze. Door corporatie en (vertegenwoordigers van) huurders gelijkwaardig te betrekken bij de opzet en de bespreking van resultaten van woonwensenonderzoek, kunnen standpunten nader worden toegelicht en langs de meetlat van het onderzoek worden gelegd.

Een goed voorbeeld is het woonwensenonderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in een Enschedese buurt waar één van de Enschedese woningcoporaties overweegt vervangende nieuwbouw te realiseren. Belangrijk uitgangspunt is dat de huidige bewoners er moeten kunnen blijven wonen. Voor de corporatie en de huurderscommissie zijn de reële woonwensen van de huidige bewoners in kaart gebracht. De uitkomsten zijn gebruikt om gezamenlijk de volgende stap in het herontwikkelingsproces te kunnen zetten. Het onderzoek heeft de dynamiek in de buurt positief veranderd: er is meer wederzijds begrip en vertrouwen.

Woonwensenonderzoek levert niet alleen meetbare resultaten in cijfers en letters, ook kunnen belangrijke resultaten worden geboekt op het gebied van communicatie en samenwerking.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.