Welke respondent vult de vragenlijst in op een tablet?

In de online vragenlijsten van I&O Research is ‘device detection’ ingebouwd. Hiermee wordt geregistreerd of een online vragenlijst op een pc/laptop, tablet of smartphone is ingevuld.
31 januari 2014 | Gerben Huijgen

In de online vragenlijsten van I&O Research is ‘device detection’ ingebouwd. Hiermee wordt geregistreerd of een online vragenlijst op een pc/laptop, tablet of smartphone is ingevuld. Vanwege de opmars van tablets is aan de hand van de Veiligheidsmonitor geanalyseerd welk deel de vragenlijst via een tablet is ingevuld en welke kenmerken deze groep heeft. Online vragenlijsten van I&O Research zijn zeer geschikt voor een tablet en kunnen ook smartphoneproof worden gemaakt.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een landelijke enquête over veiligheidsbeleving die I&O Research samen met het CBS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert. Respondenten krijgen eerst per brief het verzoek de vragenlijst online in te vullen. Daarna volgen twee reminders inclusief schriftelijke vragenlijst en tot slot is er een telefonische motivatieronde. De gemiddelde respons bedraagt 41 procent.

Tabletgebruik

Ruim tweederde van de respons (69 procent) komt online binnen. Binnen deze groep vult 87 procent de vragenlijst (nog steeds) in op een laptop of desktop. Eén op de acht online respondenten (12,5 procent) gebruikt een tablet (bijvoorbeeld iPad). Een verwaarloosbaar deel (minder dan 1 procent) gebruikt de smarthphone om de 200 vragen te beantwoorden.

De tabletgebruiker

Door het gebruikte device te kruisen met de achtergrondkenmerken ontstaat een beeld van de tabletgebruiker binnen de respondentgroep van de Veiligheidsmonitor. De tablet wordt vooral gebruikt door mensen in de leeftijd van 31 tot 45 jaar, meer door vrouwen en meer door hoger opgeleiden. Qua hoofdbezigheid valt op dat werkenden en huisvaders/moeders veel vaker de tablet gebruiken dan andere groepen (studenten, werkloos, pensioen). Niet westerse allochtonen gebruiken minder vaak de tablet om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Tot slot zijn er regionale verschillen. In de provincie Utrecht wordt de vragenlijst vaker op de tablet ingevuld dan in bijvoorbeeld Groningen, Friesland en Drenthe. 

De verwachting is dat het aandeel dat op een tablet wordt ingevuld toeneemt. Wij blijven dit monitoren. Bij het ontwerp en het programmeren van de vragenlijst houden wij hier steeds meer rekening mee. Een iPad ondersteunt bijvoorbeeld geen Flash waardoor schuifbalkjes in een vragenlijst niet werken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.