Waar zijn Nederlandse studenten (on)tevreden over?

I&O Research heeft in opdracht van Studiekeuze123 de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2017 gerapporteerd.
18 mei 2017 |

I&O Research heeft in opdracht van Studiekeuze123 de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2017 gerapporteerd.

In deze jaarlijkse enquête geven studenten hun mening (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’) over tal van onderwerpen; van het beoordelen van docenten tot de faciliteiten in het gebouw. Dit jaar werden ruim 728.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. In totaal 38,6% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep. In het rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootse groep is. Hieronder volgen een aantal opvallende uitkomsten.

Stagebegeleiding en stagevoorbereiding

Wo-masterstudenten zijn van alle studenten nog het meest tevreden over de stagebegeleiding en stagevoorbereiding door hun eigen opleiding (3,30/5). Associate degreestudenten zijn hierover het minst positief (2,92/5). Al sinds 2013 scoort dit onderwerp slecht onder studenten die stage lopen.

Tevreden student, maar stagnatie bij oordeel over studie in het algemeen

Over het algemeen zijn Nederlandse studenten tevreden over de opleiding die zij in het studiejaar 2016-2017 volgen. Studenten waarderen in 2017 hun ‘studie in het algemeen’ gemiddeld met 3,96 punten. Maar voor het eerst is zichtbaar dat deze tevredenheid stagneert, waar er van 2013 tot en met 2016 sprake was van een stijgende lijn. Wo-bachelorstudenten en wo-masterstudenten zijn het meest positief (resp. 4,09 en 4,06) over hun studie in het algemeen en de associate degreestudenten het minst (3,78).

Student verwacht meer van kwaliteitszorg en informatievoorziening

Uit het onderzoek blijkt verder dat thema’s die inhoudelijk van aard zijn goed gewaardeerd worden, zoals inhoud (3,75), algemene en wetenschappelijke vaardigheden (resp. 3,86 en 3,74) en docenten (3,69). Als het echter gaat om de randvoorwaarden, de voorzieningen en factoren die alles moeten faciliteren, lijkt het erop dat onderwijsinstellingen er niet uithalen wat er in zit. Zaken die te maken hebben met de kwaliteitszorg (3,29) en de informatievoorziening (3,41) worden laag gewaardeerd. Ondanks dat deze thema’s in de loop der jaren wel aan tevredenheid hebben gewonnen (in 2013 scoorden deze onderwerpen resp. 3,12 en 3,22), zijn dit verbeterpunten die de instellingen kunnen aangrijpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Nieuwe thema’s: uitdagend onderwijs en internationalisering

In 2017 zijn twee nieuwe themascores toegevoegd aan de NSE: uitdagend onderwijs en internationalisering. De themascore uitdagend onderwijs (3,55) is ten opzichte van de andere themascores een ‘middenmoot’. Bij internationalisering is de waardering het laagst van alle themascores (3,23). De themascore uitdagend onderwijs blijkt wel sterk te bepalen hoe tevreden een student in het algemeen is.

Verder valt op uit het onderzoek

Veelal hogere tevredenheid onder wo-studenten dan onder hbo-studenten. Wo-studenten zijn over het algemeen tevredener over de verschillende thema’s dan studenten op het hbo. Een uitzondering hierop is de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan: hierover zijn wo-bachelorstudenten het minst positief.

Jongere studenten zijn het meest positief

Hoe ouder de student, hoe minder tevreden deze is over de algemene tevredenheid en vrijwel alle afzonderlijke aspecten van de opleiding. Parallel hieraan: eerstejaars studenten zijn over de meeste aspecten tevredener dan ouderejaars.

Mannelijke studenten zijn doorgaans tevredener dan vrouwelijke studenten

Bij veel themascores blijkt de waardering onder mannelijke studenten hoger dan die onder vrouwelijke studenten. Alleen bij voorbereiding op de beroepsloopbaan (onder hbo-bachelorstudenten) en groepsgrootte (onder wo-bachelorstudenten) zijn de vrouwen juist positiever.

Waardering associate degreestudenten stijgt het sterkst

Associate degreestudenten zijn weliswaar het minst tevreden over de meeste thema’s, maar hun waardering neemt wel het sterkst toe de afgelopen jaren. Uitzondering hierop is de waardering voor de studie in het algemeen en het thema studierooster; deze zijn gedaald tussen 2016 en 2017.

Sector Taal en Communicatie laagst beoordeeld, sector Interdisciplinair hoogst

Studenten in Interdisciplinaire opleidingen (dit zijn vooral de universitaire bacheloropleidingen Liberal Arts) zijn het meest tevreden, gevolgd door studenten in de sector Kunst en Cultuur en studenten in de sector Aarde en Milieu. Het minst tevreden zijn studenten in de sectoren Economie en Bedrijf, Onderwijs en Opvoeding en Taal en Communicatie.

Alle uitkomsten kunt u lezen in het rapport op www.studiekeuze123.nl/rapport-nse2017

Stichting Studiekeuze123

Sinds 1 januari 2009 valt de NSE onder de verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO). Vanuit het scholierenbelang is ook het LAKS betrokken bij de organisatie. Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland en is daarmee de officiële website om studiekeuze-informatie te vergelijken. Met deze informatie helpt Studiekeuze123 studiekiezers stap voor stap met het kiezen van de studie die het beste bij hen past.0

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.