Voorbereidingen gestart voor Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015

Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010 beschikbaar kwamen. De cijfers toonden toen reeds veel dynamiek in het koopgedrag van consumenten.
05 december 2014 |

Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010 beschikbaar kwamen. De cijfers toonden toen reeds veel dynamiek in het koopgedrag van consumenten. We zijn weer een aantal jaren verder en de detailhandel heeft onder meer te maken met de ‘gevolgen’ van de toen geconstateerde ontwikkelingen in het koopgedrag: leegstand, het meer compact maken van winkelgebieden, regionale afstemming en het gebruik maken van in plaats van bestrijden van online shopping zijn enkele thema’s van vandaag.

I&O Research heeft het initiatief genomen om in 2015 wederom een grootschalig koopstromenonderzoek uit te voeren in Oost-Nederland. Net als in eerdere edities van het koopstromenonderzoek zal het daarbij gaan om de combinatie van ruimtelijke koopstromen en kwalitatieve aspecten van koopgedrag, met meer specifieke aandacht ook voor actuele thema’s als koopzondag en –avond en webwinkelen.

Nog even kort de ‘USP’s’ van het onderzoek op een rij:

  • de grootschalige opzet van het onderzoek levert een compleet beeld van binding, toevloeiing en afvloeiing (op lokaal, regionaal en provinciaal niveau), biedt veel mogelijkheden voor benchmarking en maakt efficiencyvoordelen mogelijk;
  • het koopstromenonderzoek geeft inzicht in koopkrachtafvloeiing naar internet;
  • levert niet alleen cijfers op over het economisch functioneren van de detailhandel, maar ook gegevens over de beleving van consumenten;
  • voor deelnemers van 2010 en eerdere edities is vergelijking mogelijk, waardoor zicht ontstaat op het effect van gevoerd beleid en/of nieuwe projecten.

Gezamenlijk met een voor dit onderzoek opgezette klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en Kamer van Koophandel, is de afgelopen maanden een onderzoeksaanpak en –voorstel uitgewerkt en zijn gemeenten benaderd en uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Er is veel belangstelling bij gemeenten. De eerste vijftien definitieve aanmeldingen zijn reeds binnen!

In het voorjaar van 2015 zal daadwerkelijk gestart worden met de uitvoering van het onderzoek, dat wil zeggen het afnemen van de enquêtes.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.