Van Klanttevredenheid WMO naar Welzijn Nieuwe Stijl

Dit biedt gemeenten de kans om dit jaar andere doelgroepen te raadplegen en de klanttevredenheid op nieuwe prestatievelden te meten.
03 mei 2011 |

Van klanttevredenheid WMO…

Dit biedt gemeenten de kans om dit jaar andere doelgroepen te raadplegen en de klanttevredenheid op nieuwe prestatievelden te meten. In afstemming met de WMO Raad kan ervoor gekozen worden om een bredere doelgroep te benaderen om de participatiebereidheid, de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken in kaart te brengen. Ook kan worden ingezoomd op de situatie en behoeften van een deelgroep, zoals vrijwilligers, mantelzorgers of (extra) kwetsbare burgers. Hoe bekend zijn deze ontvangers van maatschappelijke ondersteuning met het aanbod in de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn en wat missen ze hier eventueel in? Welke ideeën leven er? Willen ze meepraten met de WMO Raad of participeren in burgerpanels? In hoeverre ondervinden zij hinder van de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van professionele begeleiding en welke oplossingen vinden ze hiervoor?

… naar een breed welzijnsonderzoek…

De WMO Meter is in 2007 door I&O Research ontwikkeld, juist vanuit de gedachte om het klanttevredenheidsonderzoek onderdeel uit te laten maken van een brede welzijnsvisie. Het is een gedegen en praktisch modulair onderzoeksmodel met een elftal op elkaar aansluitende modules, waarin de vraag naar- en het aanbod van welzijnsvoorzieningen met elkaar in verband worden gebracht. Cijfers worden gecombineerd met meningen van inwoners, cliënten en professionals. Er worden prognoses gegeven van de kostenontwikkeling, mede in verband met de demografische ontwikkelingen. Er worden WMO-beleidsplannen, welzijnsprojecten en -subsidies geëvalueerd.

Dit modulaire model werd genomineerd voor de Best Practices Award van het Kennisinstituut KMBV voor wonen, zorg en welzijn, omdat het WMO-beleidsveld vanuit diverse invalshoeken in kaart wordt gebracht.

… in de filosofie van het Programma Welzijn Nieuwe Stijl

De integraliteit van de WMO Meter past goed binnen de zogenaamde 8 Bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl die het Ministerie van VWS voorstelt. Deze 8 bakens zijn gebaseerd op een optimale verhouding tussen vraag en aanbod, integraal en resultaatgericht werken en het geven van ruimte aan de professional. De behoefte van de klant is binnen dit krachtenveld niet zozeer een eenzijdige en statische opdracht waaraan de gemeente en instellingen moeten voldoen, maar creëert juist een wederkerigheid en dynamiek waarbinnen tevens de eigen maatschappelijke participatie van de burgers wordt bevorderd. Daarnaast onderbouwen gemeenten op een gedegen wijze de sluitende aanpak van het maatschappelijke beleid en kerntaak van de WMO, namelijk het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.