Urgentie om klimaat neemt toe

Maakte in september 2015 zich nog 70 procent zorgen over “de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en de effecten daarvan op het milieu”, in januari 2016 is dat gestegen naar 74 procent. Deze toegenomen zorg over het klimaat vertaalt zich in een eveneens toegenomen aandeel dat vindt dat het kabinet-Rutte meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In september vond 56 procent dat, in januari 64 procent.
04 februari 2016 | Peter Kanne

“Warmetruiendag” boort potentie voor energiebesparing aan

Zorgen om klimaatveranderingen nemen toe: “kabinet moet meer doen”

Maakte in september 2015 zich nog 70 procent zorgen over “de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en de effecten daarvan op het milieu”, in januari 2016 is dat gestegen naar
74 procent. Deze toegenomen zorg over het klimaat vertaalt zich in een eveneens toegenomen aandeel dat vindt dat het kabinet-Rutte meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In september vond 56 procent dat, in januari 64 procent.
De zorg voor het klimaat vinden we bij kiezers van alle politieke partijen en kiezers van bijna alle partijen vinden in meerderheid dat het kabinet meer moet doen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Van de VVD- en PVV- kiezers vindt een substantieel deel (48 en 44 procent) dat het kabinet meer moet doen.

Het kabinet zou – volgens burgers – het aandeel energie dat door kolencentrales wordt opgewekt moeten verminderen, investeren in windenergie en lokale initiatieven die te maken hebben met groene stroom kunnen stimuleren. Ook wil men maatregelen onder de noemer “de vervuiler betaalt”.

Warmetruiendag: zeer positief ontvangen

Op Warmetruiendag zetten mensen de thermostaat (minimaal) één graad lager en besparen zo energie. De trui staat hierbij symbool voor wat mensen zélf – maar wel samen – kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit jaar is Warmetruiendag op vrijdag 5 februari.
Driekwart van de Nederlanders staat positief tegenover het concept van Warmetruiendag. Zoals een deelnemer het uitdrukt: “Elk beetje helpt en dat je met zo’n kleine moeite kan helpen besparen is mooi”.
Van de mensen die weten wat Warmetruiendag is (dit geldt voor 40 procent) zegt een derde in de afgelopen 10 jaar wel eens mee te hebben gedaan aan deze dag. Dat komt neer op 12 procent van alle Nederlanders. Van de deelnemers trok driekwart op deze actiedag een warme trui aan en zeven op de tien zetten de verwarming thuis lager. Een derde zette ook de verwarming op het werk lager.

Dit blijkt uit een landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 2.550 Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van het Klimaatverbond Nederland, de organisator van Warmetruiendag.

Vooral de EU en het bedrijfsleven, maar ook gemeenten moeten iets doen tegen CO2-uitstoot

De meeste Nederlanders geven aan dat, meer nog dan het kabinet Rutte, de Europese Unie en het bedrijfsleven/de industrie iets moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarna ziet men de nationale regering, de burgers zelf en de Verenigde Naties als ‘probleemeigenaars’.

Hoewel de gemeente en de provincie elk ‘slechts’ door ruim een kwart worden genoemd als ‘probleemeigenaar’, is desgevraagd bijna de helft van de Nederlanders van mening dat hun gemeente meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Gemeenten kunnen lokale initiatieven stimuleren, windmolens plaatsen in de gemeente en lampen in openbare gebouwen na sluitingstijd uitdoen. Andere suggesties gaan over manieren waarop de burger meer betrokken zou kunnen worden bij het besparen van energie en het klimaat.

Burgers willen en kunnen meer zelf doen aan energiebesparing, zeggen burgers zelf

Nederlanders doen al veel om energie te besparen, maar er is potentie voor meer. Eén op de drie Nederlanders geeft aan zich nu al zo energiezuinig mogelijk te gedragen en echt niet meer te kunnen doen of laten. Ongeveer de helft zegt wel meer te kunnen en te willen doen (of laten). Veel potentie is er voor het opwekken van energie met zonnepanelen, eten van biologisch vlees en het aanzetten van andere mensen om de verwarming wat lager te zetten.

Licht positief effect Warmetruiendag op energiebewust gedrag

Eén op de vijf Nederlanders die wel eens hebben deelgenomen aan de Warmetruiendag gingen na deelname bewuster met energie om. Dit komt neer op zo’n 2 procent van de volwassen bevolking: zo’n 250.000 tot 300.000 mensen. Het grootste deel (80 procent) ging daarna even bewust met energie om, waarbij we ons moeten realiseren dat het hier waarschijnlijk om een al milieubewuste voorhoede gaat.

Eén op de vijf Nederlanders wil dit jaar ‘zeker’ meedoen aan Warmetruiendag

Veel Nederlanders hebben de intentie dit jaar op 5 februari mee te doen aan de Warmetruiendag:
21 procent zegt dit zeker te gaan doen en 36 procent geeft aan misschien wel mee te zullen doen. Het aandeel ‘zeker wel’ is doorgaans een goede indicatie van daadwerkelijk te verwachten gedrag.

Verantwoording

Het onderzoek liep van dinsdag 12 tot donderdag 21 januari 2016. De respondenten zijn geselecteerd uit het I&O Research Panel. De onderzoeksresultaten zijn na herweging op geslacht, leeftijd, provincie en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder, voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Deze weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). De septembermeting liep van vrijdag 4 tot en met maandag
7 september 2015. Hier deden 1.999 Nederlanders van 18 jaar of ouder aan mee.

Bij het overnemen van resultaten uit dit bericht altijd de bron I&O Research vermelden.

Klik hier voor het persbericht op Warmetruiendag.nl.

Voor meer informatie over Warmetruiendag

Voor beeldmateriaal en interviews:
Projectleider Warmetruiendag Nathalie van Loon, Klimaatverbond Nederland, 06-27123811.

Noot voor redacties

Het overnemen van cijfers en teksten uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research en Warmetruiendag (Klimaatverbond Nederland) als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.