Tweede peiling Haarlemmermeer: VVD aan kop

Op 21 november a.s. vinden er in 37 gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Hieruit ontstaan 12 nieuwe gemeenten.
09 november 2018 | Laurens Klein Kranenburg & Peter Kanne

Op 21 november a.s. vinden er in 37 gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Hieruit ontstaan 12 nieuwe gemeenten. I&O Research heeft in opdracht van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude twee verkiezingspeilingen uitgevoerd. Nu zijn de resultaten van de tweede peiling bekend. 

Opkomstintentie niet toegenomen

De opkomstintentie is in vergelijking met de vorige peiling medio oktober niet verder toegenomen. Eind oktober zegt 56 procent ‘zeker’ te gaan stemmen als er op dat moment gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede. Ruim een kwart van de inwoners geeft aan waarschijnlijk te gaan stemmen. Hierbij past de kanttekening dat er een sterke correlatie is tussen deelnemen aan onderzoek en de gang naar de stembus maken. Mensen die helemaal geen interesse hebben in politiek en ook niet gaan stemmen, zijn ook minder geneigd mee te doen aan het onderzoek. Een exacte prognose voor de opkomst is op basis van dit onderzoek dan ook niet te geven. 

VVD de grootste, gevolgd door ‘peloton’ van GL, CDA, Forza en D66

Als er op dit moment verkiezingen zouden zijn, zou de VVD (11 zetels) naar alle waarschijnlijkheid de grootste partij worden. Dit beeld kwam ook uit de eerste peiling naar voren. Na de VVD volgt op enige afstand een ‘peloton’ van partijen die elkaar weinig ontlopen, bestaande uit GroenLinks (5), CDA (5), Forza Haarlemmermeer (5) en D66 (4). Ten opzichte van de vorige peiling zou GroenLinks wat van haar virtuele zetelwinst inleveren, terwijl Forza Haarlemmermeer is gegroeid. Ook de PvdA (3) en EEN Haarlemmermeer (1) staan er iets gunstiger voor dan medio oktober. Drie partijen halen vooralsnog onvoldoende stemmen voor een zetel (GEZOND Haarlemmermeer, SRH en CDVP), maar kleine partijen zijn doorgaans lastig te peilen in verkiezingsonderzoek. Het is dus niet uit te sluiten dat zij wel in de raad terechtkomen. 

* Herberekening van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij beide fusiegemeenten zijn samengenomen.** Overige partijen, zoals PVV, SP en Forum voor Democratie, die niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Belang woningbouw, ruimtelijke ordening en Schiphol licht toegenomen

Welke thema’s vinden inwoners belangrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Aan de inwoners is in beide peilingen een lijst met 13 onderwerpen voorgelegd, waaruit zij maximaal drie thema’s konden selecteren die voor hen het belangrijkst zijn.De top drie is onveranderd ten opzichte van de vorige peiling medio oktober. Op nummer één staat wederom leefomgeving, milieu en duurzaamheid, wat voor bijna de helft van de inwoners van groot belang is. De thema’s die op plek twee en drie staan, respectievelijk zorg, welzijn en sociale voorzieningen (44%) en openbare orde en veiligheid (43%), volgen dicht op nummer één. Het belang dat wordt gehecht aan woningbouw en ruimtelijke ordening (+5 procentpunt) en Schiphol (+3 procentpunt) is in de afgelopen weken licht toegenomen. Het thema economie, financiën en lokale belastingen (-6 procentpunt) is wat teruggezakt in vergelijking met de vorige peiling. 

Onderzoeksverantwoording

Beide peilingen zijn uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer. Het veldwerk van peiling 1 vond plaats tussen 20 september en 14 oktober 2018. Voor peiling 2 stond de vragenlijst open tussen 11 en 31 oktober 2018. De eventuele effecten van de verkiezingscampagne na 31 oktober zijn hierin dus niet meegenomen. Er is een gestratificeerde steekproef van 5.000 inwoners (peiling 1) respectievelijk 7.000 inwoners (peiling 2) benaderd uit de Basisregistratie Personen (BRP) van beide fusiegemeenten. Zij zijn per brief benaderd om het onderzoek online in te vullen. Er is één herinneringsbrief gestuurd. Op aanvraag was een schriftelijke vragenlijst beschikbaar. Daarnaast is een deel van de respons afkomstig uit het I&O Research Panel. Ook zijn deelnemers uit peiling 1 met hun toestemming opnieuw benaderd voor peiling 2. Aan peiling 1 namen 746 personen deel, een respons van 14%. Aan peiling 2 namen 1.159 personen deel, een respons van 15%. Deze relatief lage respons maakt dat voorzichtigheid is geboden met het verbinden van conclusies aan deze peilingen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.