Sterkste banengroei sinds 1999

Tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,9 procent gegroeid. Deze groei is meer dan tweemaal groter dan in het jaar daarvoor (1,3 procent) en de sterkste groei sinds de periode 1998- 1999. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijke vestigingenbestand waarbij I&O Research intensief betrokken is.
16 mei 2023 | Robert Nordeman & Gerben Huijgen

Banengroei hoogste sinds eeuwwisseling
Het totaal aantal banen in Nederland bedroeg per 1 april 2022 bijna 9.370.000. Dit zijn er bijna 262.000 meer dan in april 2021, een groei van 2,9 procent (zie figuur 1). Dit is de sterkste groei sinds de periode 1998-1999, iets hoger dan de groei in de periode 2006-2008.
Het aantal vestigingen nam ook in 2022 sterker toe dan het aantal banen: de groei van het aantal vestigingen tussen 2021 en 2022 bedroeg 6,0 procent, een toename van bijna 112.000 vestigingen. Het totale aantal vestigingen komt uit op bijna 2 miljoen per 1 april 2022.

Herstel in de horeca
Figuur 2 toont de ontwikkeling van het aantal banen per sector. De grootste groei in absolute zin is te vinden bij de zakelijke diensten. In deze sector nam het aantal banen toe met ruim 47.000 (+3,4%), de grootste groei sinds 2008. Voor een aanzienlijk deel is deze toename te verklaren door de groei van de organisatieadviessector met ruim 12.500 banen.
De grootste toename in relatieve zin was te zien in de horeca (+4,7%). Na twee jaren van stevige krimp tijdens de coronacrisis (2,9% en 4,0%) was er dus sprake van substantieel herstel. Het aantal banen in de horeca was per 1 april 2022 wel 10.600 minder dan voor de coronacrisis in 2019.
De enige sector met krimp in 2022 is de landbouw en visserij. In deze sector nam het aantal banen af met ruim 630, een beperkte krimp van 0,3 procent.

Grootste groei in Gelderland
De regio’s met de hoogste werkgelegenheidsgroei tussen 2021 en 2022 waren vooral te vinden in het midden en oosten van het land (zie figuur 3, volgende pagina). De sterkste groei was te vinden in de regio Arnhem-Nijmegen (+4,7%). Dit is voor een belangrijk deel terug te voeren op de komst van een aantal grote logistieke bedrijven in deze regio. Ook de Gelderse regio’s Veluwe en Zuidwest-Gelderland groeiden flink: beide met 4,0 procent. Hier droegen met name de zorg en de zakelijke diensten bij aan de banengroei. In alle Gelderse regio’s groeide de horeca tenminste met 12 procent, fors sterker dan het landelijke gemiddelde (+4,7%).
Rondom de drie genoemde Gelderse regio’s ligt een ring van gebieden waar ook een bovengemiddelde groei plaatsvond (in de provincies Flevoland, Utrecht en Overijssel). Opvallend is de regio Overig Groningen (waaronder de gemeente Groningen) met een groei van 4,1 procent, beduidend hoger dan de overige regio’s in de noordelijke drie provincies. Deze groei kan voor een groot deel verklaard worden door de toename van het aantal banen in de zakelijke diensten (+5%) en een stevig herstel in de horeca (+16%).
Van de drie grootstedelijke regio’s scoort Groot Rijnmond boven gemiddeld (+3,2%), Agglomeratie ’s-Gravenhage gemiddeld (+2,9%) en Groot Amsterdam onder gemiddeld (+2,1%).
Er zijn geen regio’s waar het aantal banen afnam tussen 2021 en 2022. In Zeeuws-Vlaanderen was de groei het kleinst met 1,1 procent. Hier hadden de sectoren handel en transport te maken met krimp.

Volledig overzicht
Lees meer over de verschillen tussen sectoren en regio’s in het hele persbericht.

Met dit onderzoek is de 27e jaargang voltooid. Dit maakt LISA een unieke datareeks van landelijke werkgelegenheidsinformatie op vestigingsniveau. Het LISA-bestand is bijzonder geschikt om ontwikkelingen van sectoren en gebieden over een langere periode te volgen.
I&O Research is intensief betrokken bij de totstandkoming van LISA-materiaal. In de eerste plaats ondersteunen wij de Stichting LISA bij het ontsluiten van gegevens en adviseren wij afnemers over het gebruik van de data. Daarnaast maakt I&O Research gebruik van LISA-data voor analyses naar arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en omzetcijfers. Hiermee helpen wij diverse gemeentes en provincies met het opstellen van gedegen economisch beleid.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robert Nordeman

Onderzoeker

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.