Sociale monitor Enschede

Voor diverse gemeenten en woningcorporaties voert I&O Research een Sociale monitor uit. Dit is een monitor die op één plek alle relevante informatie over sociaal-economische in een wijk of buurt verzamelt.
15 december 2011 |

Voor diverse gemeenten en woningcorporaties voert I&O Research een Sociale monitor uit. Dit is een monitor die op één plek alle relevante informatie over sociaal-economische in een wijk of buurt verzamelt. Aan de ene kant zijn dit statistische gegevens, zoals de demografische samenstelling van de buurt, het aantal verhuizingen, gemiddelde woonduur, meldingen van overlast, aantal WMO-cliënten, aandeel van wijkbewoners met een uitkering (WWB, WW, Wajong, WIA), het opleidingsniveau, de sportdeelname, het aantal bedrijven, etcetera. Aan de andere kant betrekken we ook de mening van de inwoners over de betreffende wijk op thema’s als imago van de wijk, leefbaarheid, gevoelens van onveiligheid, tevredenheid over het voorzieningenniveau, et cetera.

Zo heeft I&O Research in opdracht van woningcorporatie De Woonplaats recent een Sociale Monitor uitgevoerd voor 12 Enschedese wijken. Met behulp van het EnschedePanel (een online onderzoekspanel van 8.000 Enschedeërs) is ondermeer het imago van deze wijken in kaart gebracht. Bewust is gekozen voor delen van de stad waar deze woningcorporatie veel woningen bezit. Ruim 1.700 panelleden werkten mee aan de peiling. Aan hen is onder meer gevraagd in welke buurt ze graag willen wonen als ze nu zouden verhuizen. Met 35 procent van de stemmen komt Roombeek-Roomveldje als populairste buurt naar voren. Dit is opmerkelijk genoeg de wijk die in 2000 getroffen werd door de vuurwerkramp! De wijk is in de afgelopen jaren geheel gerenoveerd en verdiende hiervoor zelfs een Europese architectuurprijs.

De Sociale monitor wordt door beleidsmakers benut voor ondermeer de herinrichting van wijken na gedeeltelijke sloop (dit in verband met een uitgebalanceerde bewonerspopulatie na de herinrichting), maar ook voor de bevordering van de leefbaarheid in de wijk in het algemeen en voor wijkgerichte projecten op het gebied van arbeidsmarkt, zorg en welzijn.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.