Sluitende klachtenadministratie essentieel bij aanpak problematiek woningsplitsing

De gemeente Utrecht voert sinds een aantal jaren beleid op splitsen en omzetten van woningen. Splitsen en omzetten van woningen leidt tot een toename van ´kleine huishoudens´ in (dichtbebouwde) buurten.
02 september 2015 | & Thijs Lenderink

De gemeente Utrecht voert sinds een aantal jaren beleid op splitsen en omzetten van woningen. Splitsen en omzetten van woningen leidt tot een toename van ´kleine huishoudens´ in (dichtbebouwde) buurten. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogde parkeerdruk, maar gaat ook regelmatig gepaard met toenemende geluidsoverlast. De leefbaarheid van de buurt staat hiermee onder druk, zo oordelen de bewoners. Daarom heeft dit onderwerp veel politieke aandacht en is er sinds 2011 nieuw beleid op ontwikkeld. De raad heeft opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek om de effecten van het beleid te meten, uitgevoerd door I&O Research aan de hand van een dossier- en bestandsstudie en interviews met vergunningaanvragers, sleutelfiguren in de wijk en bij de gemeente.

Belangrijkste speerpunten van dit beleid:

  • Door middel van facetbestemmingsplannen worden bepaalde buurten beschermd tegen woningsplitsing.
  • Bij omzettingen wordt per casus een analyse gemaakt van de weerbaarheid van de buurt, op basis van waarvan een beslissing genomen over de vergunning.
  • Een omzettingsvergunning kan worden ingetrokken op basis van structurele overlast.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal splitsingen fors is afgenomen. Het doel van de facetbestemmingsplannen lijkt hiermee bereikt, hoewel het verloop van het aantal vergunningaanvragen overeenkomsten vertoont met de ontwikkelingen op de woningmarkt. De toetsing van de weerbaarheid van de wijk bij omzettingen is deels succesvol. De gemeente is er in geslaagd een maatwerkaanpak te ontwikkelen die juridisch stand houdt. De input voor de weerbaarheidstoets komt echter grotendeels uit geregistreerde klachten. I&O Research concludeert dat de klachtenadministraties van de verschillende actoren (woningbouwcorporaties, gemeente, politie) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Dit probleem werkt ook door in de effectiviteit van de maatregel om vergunningen in te trekken op basis van overlast. Hiervoor is een sluitende klachtenadministratie van groot belang. Geconcludeerd wordt dat het middel zeer effectief is, wanneer het wordt ingezet.

Klik hier voor de resultaten van deze evaluatie.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Thijs Lenderink

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.