Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe

Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.
16 maart 2017 | Peter Kanne & Michael Brandt

Verkiezingsonderzoek voor Binnenlands Bestuur

Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.

Minder bureaucratie

In de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen is het punt opgenomen om gemeenten in de komende kabinetsperiode een groter lokaal belastinggebied te gunnen. De ratio daarachter is dat gemeenten sinds 2015 aanzienlijk meer taken hebben gekregen en daar hoort eigenlijk bij dat ze die voor een belangrijk deel zelf kunnen bekostigen. Dat verhoogt de efficiëntie, vermindert de bureaucratie en leidt bovendien tot een doelmatiger gebruik van belastinggeld, zo is de theorie. Om nu te voorkomen dat de burger straks duurder uit is, willen de politieke partijen het rijk wel evenredig minder belasting laten heffen.

Krimpen invloed

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gemeentelijke ambtenaren dat een goed idee vindt. Rijksambtenaren zijn veel minder enthousiast: nog geen kwart van hen juicht het toe. Met name gemeenteambtenaren – 53 procent – vinden dat gemeenten, gezien hun extra taken, meer mogelijkheden krijgen om lokale belastingen te heffen. Onder rijksambtenaren is dat slechts een derde. I&O-onderzoeker Peter Kanne: ‘Het lijkt erop dat waar gemeenteambtenaren boter bij de vis willen, rijksambtenaren hun invloedssfeer zien krimpen.’

Er wordt door politieke partijen overwogen gemeenten meer belastingen te laten heffen en de Rijksbelastingen (die door de landelijke overheid wordt geheven) te verlagen. Vindt u dit een goed voorstel?

Bron: I&O Research

Lokale stem

Gemeenteambtenaren hebben opvallend meer vertrouwen dat hun gemeenten goed omgaan met heffen van lokale belastingen dan hun collega’s bij het rijk: 59 versus 38 procent. Gemeenteambtenaren zijn er ook het meest van overtuigd dat de lokale stem bij de gemeenteraadsverkiezingen meer betekenis krijgt als gemeenten meer belasting mogen heffen. Het zal geen toeval zijn, maar de mening dat het rijk beter omgaat met belastinggeld dan de gemeente wordt door rijksambtenaren opvallend vaker gedeeld dan door gemeenteambtenaren: 36 procent tegenover 20 procent.

Verantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van Binnenlands Bestuur. Het onderzoek liep van vrijdag 10 februari tot en met dinsdag 14 februari 2017 en het werd online uitgevoerd uit onder burgers en ambtenaren. De deelnemers zijn geselecteerd en benaderd uit het I&O Research Panel. In totaal werkten 4.164 mee aan het onderzoek: 1.359 ambtenaren  en 2.805 mensen die geen ambtenaar zijn. De ambtenaren die mee werkten aan het onderzoek zijn voornamelijk werkzaam bij gemeenten, het Rijk, in de zorg of in het onderwijs.

Binnenlands Bestuur, hét vakblad voor binnenlandse bestuurders en ambtenaren, publiceert dit onderzoek in vier afleveringen.

Klik hier voor dit en andere artikelen over ons onderzoek voor Binnenlands Bestuur.

Lees ook:
PVV onder ambtenaren even populair als de PvdA 

Ambtenaren houden niet van democratische veranderingen 

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Michael Brandt

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.