Resomeren: Uw stoffelijk overschot in een chemisch bad?

Al lange tijd zijn begraven en cremeren de gangbare manieren van lijkbezorging in Nederland. Samen met het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap zijn dit de ook de enige vormen die wettelijk zijn toegestaan in ons land.
14 april 2017 | Frank ten Doeschot & Jaap Bouwmeester

Maatschappelijk draagvlak voor resomeren als alternatieve vorm van lijkbezorging

Al lange tijd zijn begraven en cremeren de gangbare manieren van lijkbezorging in Nederland. Samen met het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap zijn dit de ook de enige vormen die wettelijk zijn toegestaan in ons land. Daar gaat nu mogelijk verandering in komen. Mede naar aanleiding van kwalitatief en kwantitatief draagvlakonderzoek van I&O Research, in opdracht van het ministerie van BZK, gaat de Tweede Kamer zich dit najaar buigen over beleidsvoorstellen die alternatieve vormen van lijkbezorging wellicht mogelijk maken.

Vanuit de uitvaartbranche zijn er initiatieven om resomeren als een alternatieve vorm van lijkbezorging in ons land aan te bieden. Om dit mogelijk te maken zal de Wet op de Lijkbezorging moeten worden aangepast. Als input voor besluitvorming hierover heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan I&O Research de opdracht verleend een onderzoek uit te voeren naar het maatschappelijk draagvlak voor resomeren.

Twee derde van de Nederlandse bevolking heeft geen bezwaren tegen een verruiming van de wet die resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging mogelijk zou maken. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de individuele keuzevrijheid ten aanzien van de vorm van lijkbezorging is gegarandeerd. Verder vindt men het belangrijk dat er na een eventuele wetswijziging niet opeens van alles mogelijk is op dit gebied. Een ruime meerderheid vindt dat de overheid duidelijke grenzen moet stellen aan de vormen van lijkbezorging in ons land.

Ongeveer een kwart van de Nederlanders zou resomeren zelf in overweging nemen als de wet dit zou toestaan. Zij zien het als een interessant en milieuvriendelijk alternatief voor de huidige vormen van lijkbezorging. Degenen die er minder positief tegenover staan moeten wennen aan het idee of hebben sterke negatieve associaties met de methode. De geloofsovertuiging speelt ook een belangrijke rol. Over het algemeen hebben protestants-christelijke groeperingen en groeperingen met een islamitische achtergrond een duidelijke voorkeur voor begraven. Maar ook onder deze groepen zijn er maar weinigen die er problemen mee hebben als anderen wel voor resomeren zouden kiezen. Verder blijkt uit het onderzoek dat het wettelijk mogelijk maken van andere nieuwe uitvaartmethoden niet zal leiden tot bezwaren vanuit de samenleving, mits de eigen keuzevrijheid is gegarandeerd.

Er is dus voldoende maatschappelijk draagvlak om door te gaan met het verkennen van mogelijke alternatieven voor begraven en cremeren. Voordat de Tweede Kamer hierover in het najaar definitief gaat besluiten wordt eerst nog onderzoek gedaan naar onder meer de veiligheid van de arbeidsomstandigheden die samenhangen met de uitvoering van het resomeren. Resomeren is niet de enige andere methode die een alternatief kan bieden voor de huidige vormen van lijkbezorging. De Tweede Kamer wil daarom weten welke criteria als uitgangpunt zouden moeten dienen bij het beoordelen van nieuwe alternatieven op het terrein van de lijkbezorging. In de komende maanden wordt hiervoor een breed maatschappelijk beoordelingskader ontwikkeld voor het toetsen van nieuwe technologische alternatieven voor lijkbezorging.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Prof. dr. Paul Nieuwenburg, hoogleraar Politieke Wetenschap en Politieke Filosofie aan de Universiteit van Leiden.

Het onderzoek liep van oktober 2016 tot februari 2017 en bestond uit een literatuurstudie, verkennende interviews met vertegenwoordigers van religieuze stromingen, focusgroepen met voor- en tegenstanders en een kwantitatief onderzoek onder bijna 4000 inwoners. Binnen de responsgroep zijn de belangrijkste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen die ons land kent ruim voldoende vertegenwoordigd.

Lees meer over het onderzoek naar het draagvlak voor resomeren:

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.