Regionale aanpak arbeidsmarkt werkt

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) zet zich in om de arbeidsmarkt in de regio zo goed mogelijk te laten functioneren.
10 april 2014 | Jaap Bouwmeester

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) zet zich in om de arbeidsmarkt in de regio zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit gebeurt door middel van het opzetten en onderhouden van een breed en divers netwerk, het verzamelen en delen van kennis over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en het initiëren van concrete arbeidsmarktprojecten. Een belangrijk onderdeel is het programma Inclusieve Arbeidsmarkt dat eind 2012 van start is gegaan. Uit een tussenevaluatie die I&O Research onlangs heeft uitgevoerd blijkt dat deze regionale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek werkt. Via het programma leveren de aangesloten partners een bijdrage aan een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen.

Door de huidige conjunctuur zijn er slechts zeer beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Hoge verwachtingen over het terugdringen van de werkloosheid zijn daarom niet realistisch. De voornaamste opbrengst van het programma ligt in dit stadium in het tot stand brengen van de constructieve wijze van samenwerken waardoor beter kan worden ingespeeld op kansen die zich in toenemende mate zullen voordoen. Zo genereert de regionale samenwerking een hoog rendement uit beschikbare subsidies (ESF, Rijk). Verder zijn er tal van arrangementen ontwikkeld om werkzoekende te begeleiden van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. Het programma heeft een belangrijke meerwaarde bij het steunen van kansrijke projecten en fungeert als proeftuin voor good practices. Belangrijk is ook dat er bij de deelnemende gemeenten bestuurlijk draagvlak is gecreëerd voor een regionale aanpak van de arbeidsmarkt.

Het programma staat al met al goed in de steigers en de verwachting van veel betrokkenen is dat het in de komende jaren vruchten zal gaan afwerpen, zodra de vraag naar arbeid aantrekt. Om de kansen hierop te optimaliseren zijn in het evaluatierapport verbeterpunten en aanbevelingen geformuleerd over onder meer de uitvoering van projecten, de samenwerking tussen de partners en de monitoring van de resultaten. Het RPA-NHN verwerkt deze punten in de activiteiten voor de komende periode.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.