Raadspeiling kan debat vlottrekken

Bijna iedere gemeente kent ze wel: slepende kwesties waarover de raad het maar niet eens kan worden. In het debat worden onwrikbare stellingen ingenomen waardoor de inhoudelijkheid uit de discussie verdwijnt en deze uiteindelijk verzandt in een patstelling.
26 juni 2012 | Jaap Bouwmeester

Bijna iedere gemeente kent ze wel: slepende kwesties waarover de raad het maar niet eens kan worden. In het debat worden onwrikbare stellingen ingenomen waardoor de inhoudelijkheid uit de discussie verdwijnt en deze uiteindelijk verzandt in een patstelling.
In zo’n geval kan een raadspeiling een oplossing bieden en het debat weer vlottrekken. Door middel van een enquête met gerichte vragen wordt stap voor stap gepeild op welke punten er tussen de fracties wel overeenstemming bestaat en ook waar beweging mogelijk is.

De raadspeiling kan natuurlijk ook pro-actief ingezet worden, bijvoorbeeld wanneer het college de raad wil ‘meenemen’ in het proces van beleidsformulering. De raadspeiling wordt dan bijvoorbeeld gebruikt bij de voorbereiding op een meningsvormende sessie in de raadscommissie.

Het gebruik van een raadspeiling is laagdrempelig en eenvoudig zelf te organiseren en – mits goed ingezet – zeer effectief. Met een geringe tijdsinvestering is te voorkomen dat het proces verzandt of een onwenselijke wending neemt. Het komt er daarbij op aan om de vraagstelling zorgvuldig te kiezen, zodat het debat (weer) op inhoudelijke argumenten is te voeren.

De uitkomsten van een raadspeiling maken duidelijk waarvoor wel en waarvoor geen draagvlak is. Op deze wijze krijgt het college een helder beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen de standpunten van de fracties en is het mogelijk een passend beleids- of uitvoeringsplan op te stellen.

Een toenemend aantal gemeenten maakt gebruik van een raadspeiling. We adviseren u graag over de toepassingsmogelijkheden en de opzet ervan.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.