Peiling over komst AZC in IJsselmonde als input voor wijkplan

Het besluit van de gemeente Rotterdam om een asielzoekerscentrum te realiseren in de wijk Beverwaard heeft in het najaar van 2015 voor de nodige reacties gezorgd onder de wijkbewoners. Dit vormde de aanleiding voor een meningspeiling onder inwoners die rond de geplande locatie wonen.
19 januari 2016 | Jaap Bouwmeester & Frank ten Doeschot

Het besluit van de gemeente Rotterdam om een asielzoekerscentrum te realiseren in de wijk Beverwaard heeft in het najaar van 2015 voor de nodige reacties gezorgd onder de wijkbewoners. Dit vormde de aanleiding voor een meningspeiling onder inwoners die rond de geplande locatie wonen. Het onderzoek biedt de gemeente Rotterdam inzicht in het draagvlak voor het AZC en de effecten die bewoners verwachten. De uitkomsten zijn 15 januari jongstleden gepubliceerd en worden verwerkt in een beheerplan met een pakket van maatregelen waarmee het centrum zo goed mogelijk is in te passen in de wijk.

Meerderheid staat negatief tegenover genomen besluit

Uit deze peiling, waaraan ruim tweeduizend wijkbewoners hebben meegedaan, blijkt dat twee derde negatief staat tegenover het genomen besluit om een AZC te realiseren in Beverwaard. Onder degenen die de komst van het AZC afwijzen, zijn ook wijkbewoners te vinden die in principe wel voor de opvang van asielzoekers in Nederland zijn, maar geen AZC in hun eigen wijk willen of een AZC met 600 bewoners te groot vinden. Iets minder dan de helft van de geraadpleegde inwoners (45 procent) vindt het sowieso geen goede zaak dat Nederland asielzoekers opvangt.

Tegenstanders wijzen er op dat de wijk Beverwaard al veel problemen heeft en dat een AZC er niet bij kan. Men vreest door de komst van asielzoekers in de eerste plaats voor conflicten, afwijkende normen en waarden en criminaliteit. Andere argumenten hebben betrekking op de locatie (“andere wijken/steden zijn geschikter voor opvang”), de achtergrond en motieven van asielzoekers (“asielaanvraag ongegrond”) en financiële en economische gevolgen. Voorstanders van de komst van een AZC baseren zich op morele overwegingen, zoals de burgerplicht om vluchtelingen op te vangen.

Wijkbewoners verwachten overwegend negatieve gevolgen

Vrijwel alle geënquêteerde wijkbewoners verwachten dat de komst van een AZC gevolgen zal hebben voor de wijk en de bewoners. Driekwart verwacht overwegend negatieve gevolgen zoals sociale onveiligheid, onrust, criminaliteit, botsende normen en waarden, (verdere) verpaupering van de wijk en te groot beslag op voorzieningen.
Vier op de tien wijkbewoners verwachten naast negatieve gevolgen ook positieve effecten van de komst van een AZC. Zij geven aan dat het AZC kansen biedt voor ondernemers en voor werkgelegenheid in de wijk, dat er extra geïnvesteerd gaat worden in voorzieningen en dat de culturele diversiteit zal toenemen.  

Input voor het beheerplan

De gemeente Rotterdam wil de komst van het AZC aangrijpen om een aantal voorzieningen te treffen die de leefbaarheid en veiligheid van de wijk ten goede kunnen komen. Uit de enquête blijkt dat er veel draagvlak is voor maatregelen gericht op armoede en schuldhulpverlening in de wijk en voor een schone en hele woonomgeving. Maar maatregelen gericht op veiligheid, zoals een grotere aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie, staan bovenaan. Zo stellen inwoners voor een voormalig politiebureau weer in gebruik te nemen als functionerend bureau. Een deel van de wijkbewoners wijst op het belang van de kwaliteit van de opvang van asielzoekers en dan met name het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen en aandacht voor integratie.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.