Open data biedt gemeentelijke onderzoeksbureaus nieuwe kansen

Het kabinet stimuleert het gebruik van open data als middel om nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom moeten overheden zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen.
15 december 2011

Open data wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. In relatie tot de overheid is open data: overheidsinformatie die verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak, gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak, openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’ en bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

Open data wordt daarbij gezien als een belangrijke stimulans voor innovatie en de kenniseconomie doordat met hergebruikte overheidsinformatie nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. Het kabinet stimuleert het gebruik van open data als middel om nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom moeten overheden zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen. Ook moet iedereen de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken en doorontwikkelen.

Voorbeelden van open data zijn registers, databases en Geo dataset met informatie over straatnamen, wijken en buurten, bekendmakingen, evenementen, bushaltes, verkiezingsbureau’s, openbare ruimtes zoals parken e.d., rioleringsputten, bedrijventerreinen , bosgebieden, buslijnen, hoogtelijnen, sirene’s, stemdistricten, lozingspunten riool, ondergrondse containers, glasbakken/plastic bakken en brievenbussen. Concrete en succesvolle voorbeelden van het gebruik van open data zijn buienradar.nl, weetmeer.nl, carspotter.nl, openkvk.nl en stemwijzer.nl.

Open data biedt gemeentelijke O+S-bureaus duidelijk kansen. Daarbij kan gedacht worden aan het publiceren, aggregeren en verrijken van open data en het adviseren over het gebruik van open data. Van belang daarbij is dat veel overheidsinformatie nog niet Open is, omdat de data nog niet ‘vindbaar’ is. In 2012 gaat het kabinet, onder meer, gemeenten aansporen om informatie beschikbaar te stellen via het principe van ‘open.’ O+S bureaus kunnen hier binnen de gemeentelijke organisatie een meer actieve rol in gaan spelen. Bijvoorbeeld door bronnen van open data te inventariseren. O+S bureaus kunnen zelf open data actief ontsluiten door hiervoor specifieke toepassingen te ontwikkelen. Dit kunnen eenvoudige toepassingen zijn, gebaseerd op afzonderlijke datasets, maar het is ook mogelijk om datasets te combineren. Deze toepassingen kunnen gericht zijn op verschillende doelgroepen: ambtenaren, raadsleden, inwoners, et cetera. O+S bureaus die zich met open data willen gaan bezighouden moeten hiervoor specifieke expertise in huis hebben. Daarbij gaat het om kennis van de ontwikkelingen rond open data, de kritieke succesfactoren en randvoorwaarden voor open data en de toepassingsmogelijkheden van open data in de praktijk.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.