Nieuw alarmeringssysteem NL-Alert dit jaar ingevoerd

De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om in 2012 NL-Alert in te voeren in aanvulling op bestaande crisiscommunicatiemiddelen. NL-Alert is een waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de mobiele telefoon.
26 januari 2012

De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om in 2012 NL-Alert in te voeren in aanvulling op bestaande crisiscommunicatiemiddelen. NL-Alert is een waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de mobiele telefoon. Bij een dreigende ramp of noodsituatie kunnen alle aanwezigen in een bepaald gebied snel worden geïnformeerd door middel van een bericht op hun mobiele telefoon. In het bericht staat kort weergegeven wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen of laten.

De beslissing om NL-Alert in te voeren is mede gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking en de werking van het systeem in de praktijk. I&O Research heeft dit onderzoek in samenwerking met Berenschot uitgevoerd.

Hoe werkt NL-Alert in de praktijk?
In de afgelopen jaren is de techniek van NL-Alert uitgebreid getest. De uitkomsten hiervan waren overwegend positief. De definitieve beslissing om NL-Alert in te voeren was echter gekoppeld aan de werking in de praktijk. Komen de berichten echt door en worden ze ook door de ontvanger opgemerkt en juist geïnterpreteerd? En wellicht nog belangrijker: is er eigenlijk wel behoefte aan deze manier van alarmering?

Om de toekomstige werking in de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen zijn in Rotterdam, Den Haag en Enschede praktijktests met NL-Alert uitgevoerd. Deze tests bestonden uit de verzending van testberichten op verschillende tijdstippen op de dag. Om het bereik te kunnen vaststellen heeft I&O Research in drie steden een testpanel opgezet om te kunnen vaststellen of de verzonden testberichten daadwerkelijk opgemerkt en gelezen worden. De panelleden zijn voorafgaande aan de test geïnstrueerd hoe zij hun telefoon konden instellen. Ze wisten echter niet wanneer de test zouden plaatsvinden. Kort na het verzenden van de testberichten zijn de panelleden door middel van een online enquete bevraagd.

Eén op de drie telefoonbezitters merkt bericht op
Het blijkt dat van alle deelnemers aan de tests die hun toestel naar eigen zeggen goed hebben ingesteld en in het testgebied aanwezig waren, ongeveer een op de drie het bericht via hun telefoon onder ogen krijgt. Daarvan leest bijna dan de helft het bericht binnen 10 minuten na verzending.

Er zijn natuurlijk ook mensen die het bericht om uiteenlopende reden niet (tijdig) lezen: men heeft de telefoon niet aanstaan, hoort het signaal ziet of merkt het om een andere reden niet op (zie figuur). Daar staat tegenover dat degenen die het wel ontvangen, ook anderen kunnen informeren.

Veel draagvlak onder de bevolking
Positief is ook dat een representatieve bevolkingsenquête uitwijst dat negen op de tien Nederlanders positief staat tegenover NL-Alert. Burgers zien meerwaarde van alarmering via de mobiele telefoon in aanvulling op de al bestaande middelen zoals de alarmsirene, vooral omdat de berichten van NL-Alert zowel alarmeren als informeren. Ook wordt alarmering via de mobiele telefoon beschouwd als goed passend bij de huidige levensstijl en mediagebruik.

NL-Alert is aanvulling op bestaande middelen
De bevolking ziet NL-Alert niet als een vervanging voor andere alarmeringsmiddelen zoals de alarmsirene. Alarmering via de mobiele telefoon zal zich eerst moeten bewijzen en het vertrouwen erin moet groeien. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat de bereidheid van mensen om hun mobiele telefoon in te stellen groot is en dat zij het bericht serieus nemen. Ook blijken veel burgers behoefte te hebben aan bevestiging van de verkregen informatie. Ze zullen via andere informatiemiddelen op zoek gaan naar bevestiging van het bericht en/of naar meer specifieke informatie.

Al met al bieden de onderzoeksuitkomsten in combinatie met de eerdere tests en proeven voldoende basis om NL-Alert in te voeren. Aandachtspunten daarbij zijn wel dat de meeste huidige mobiele telefoons nog niet standaard juist zijn ingesteld op de ontvangst van NL-Alert berichten. Het aanpassen van de instellingen moet nu veelal nog handmatig plaatsvinden. Verder zijn er ook in de techniek nog verdere verbeteringen mogelijk. Aan de bevolking zal het echter niet liggen: men ziet de meerwaarde en veel mensen zijn bereid moeite te doen om de berichten in de toekomst te kunnen ontvangen.

Zie hier voor meer informatie NL-Alert
Link naar: http://www.nationaalcrisiscentrum.nl/nieuws/wat-vindt-nederland-van-nl-alert
Download samenvatting en rapport

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.