Nederlanders ervaren achteruitgang openbaar groen

In opdracht van Binnenlands Bestuur voerde I&O Research een onderzoek uit naar de beleving van de gemeentelijke bezuinigingen op de woon- en leefomgeving. Het blijkt dat de gemeentelijk bezuinigingen vooralsnog niet leiden tot een afname van de bewonerstevredenheid en tot lagere beoordeling van de inspanningen van de gemeente.
08 april 2016

Na gemeentelijke bezuinigingen op de openbare ruimte

In opdracht van Binnenlands Bestuur voerde I&O Research een onderzoek uit naar de beleving van de gemeentelijke bezuinigingen op de woon- en leefomgeving.
Het blijkt dat de gemeentelijk bezuinigingen vooralsnog niet leiden tot een afname van de bewonerstevredenheid en tot lagere beoordeling van de inspanningen van de gemeente. Wel ziet 24 procent van de Nederlanders een achteruitgang van de woon- en leefomgeving. Vooral bij het onderhoud van het groen ervaart men een duidelijke achteruitgang.

Participatie

Onder burgers is er weinig draagvlak voor verdere gemeentelijke bezuinigingen op de woon- en leefomgeving, uitstel van vervangingen wil vrijwel niemand. Zelf willen en kunnen inwoners tot op zekere hoogte taken overnemen van de gemeente. In vergelijking met vorig jaar is het draagvlak onveranderd, maar niet alle potentie wordt benut door gemeenten. De voorkeur gaat vooral uit naar laagdrempelige werkzaamheden die niet al teveel tijd kosten en ook gezien kunnen worden als burgerplicht zoals trottoir sneeuwvrij houden, zwerfafval opruimen en meldingen doen.

Binnenlands Bestuur publiceerde dit onderzoek 8 april 2016.
Klik hier voor het artikel in Binnenlands Bestuur.

Verantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit – in opdracht van Binnenlands Bestuur, vakblad voor ambtenaren en bestuurders – van donderdag 25 februari tot en met maandag 7 maart 2016. Het betreft een online onderzoek. In deze periode werkten 3.248 Nederlanders (18+) mee aan het onderzoek. Zij werden geselecteerd uit het I&O Research Panel.

Het onderzoek ging in op de tevredenheid over de woon- en leefomgeving en de inzet van de gemeente, het draagvlak voor bezuinigingen en zelfwerkzaamheid van burgers. Een deel van de vragen over de huidige staat en de ontwikkeling van de woon- en leefomgeving zijn afkomstig van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente, de benchmark van Nederlandse gemeenten. I&O Research is een door VNG/KING aanbevolen onderzoeksbureau om deze burgerpeilingen voor gemeenten uit te voeren.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.