Nederlanders en de decentralisaties in het sociale domein

Sinds 1 januari dit jaar is er veel veranderd in de zorg. Sommige taken die eerst bij de Rijksoverheid of bij de provincie lagen, zijn taak van de gemeenten geworden. Het gaat om de jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken of ouderen en de zorg voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze ‘drie grote decentralisaties’ zijn sinds 1 januari van kracht.
13 februari 2015 | Peter Kanne &
  • &O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014.
  • Negen op de tien Nederlanders kregen iets mee van campagne ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’
  • Tevredenheid hoog, vertrouwen laag: I&O Decentralisatie Index = 42

Sinds 1 januari dit jaar is er veel veranderd in de zorg. Sommige taken die eerst bij de Rijksoverheid of bij de provincie lagen, zijn taak van de gemeenten geworden. Het gaat om de jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken of ouderen en de zorg voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze ‘drie grote decentralisaties’ zijn sinds 1 januari van kracht.

Het idee achter de overdracht van taken is dat gemeenten dichter bij de burgers staan en de ondersteuning beter en goedkoper vorm kunnen geven.

I&O Research volgt de ontwikkelingen met onderzoek. In december 2014  voerde I&O de nulmeting van een landelijk representatief onderzoek onder ruim 9.000 Nederlanders uit. Hierin is geïnventariseerd hoe de situatie was voorafgaand aan de decentralisaties. In mei en december 2015 volgen de 1- en 2-meting. In samenwerking met Zorg & Welzijn, het vakblad dat professionals in het sociaal domein ondersteunt (www.zorgwelzijn.nl), worden de uitkomsten uit het onderzoek gepubliceerd. Hier de belangrijkste bevindingen uit de nulmeting.  

Ruim helft Nederlanders te maken met situaties sociaal domein

Van alle circa 13 miljoen volwassen Nederlanders heeft 56% zelf of in de naaste omgeving te maken met een of meer situaties uit het sociaal domein. We legden zestien situaties voor waardoor men hulp van de naaste omgeving of van de overheid nodig kan hebben. Een derde (33%) heeft zelf (of in gezin) met een of meer situaties te maken, nog eens een derde (35%) maakt het in de naaste omgeving mee bij familie, vrienden en/of buren.

I&O Decentralisatie Index = 42 (wel tevreden, niet zo veel vertrouwen)

Er dus is een duidelijk verschil in tevredenheid over zorg of hulp die mensen tot nu toe kregen en de verwachtingen voor de nabije toekomst in relatie tot de decentralisaties. I&O Research ontwikkelde hiervoor de Decentralisatie Index, waarin zowel de tevredenheid over de situatie tot nu toe als het vertrouwen voor de toekomst zijn verdisconteerd.

Door deze uitkomsten met elkaar samen te brengen, komen we tot een Decentralisatie Index die loopt van 0 (geen vertrouwen/laagste tevredenheid) tot 100 (veel vertrouwen/hoogste tevredenheid). De index staat nu (december 2014) op 42. Ruimte voor groei, derhalve. Idealiter worden critici sceptici of optimisten en worden sceptici en optimisten ambassadeurs.

Seminar “Strategisch sturen in het sociaal domein” op 12 maart 2015

Onderzoek- en adviesbureau I&O Research en organisatieadviesbureau SeinstravandeLaar organiseren een seminar voor professionals bij gemeenten. De vraag “Hoe strategisch te sturen in het sociale domein?” staat centraal en de resultaten uit het onderzoek ‘Nederlanders en de decentralisaties in het sociale domein’ worden nader toegelicht.

Bent u werkzaam bij een gemeente, ministerie of aanverwant en geïnteresseerd in de bevindingen uit het onderzoek? Meld u dan aan voor het seminar “Strategisch sturen in het sociaal domein” op 12 maart. Deelnemers ontvangen de publicatie ‘Nederlanders en de decentralisaties in het sociale domein’ na afloop van het seminar.

Zorg+Welzijn:
Drie kwart zorgvragers vindt professionele hulp essentieel.
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft te maken met situaties waarin hulp van naasten of van professionals nodig is. Bureau I&O Research onderzoekt in samenwerking met Zorg+Welzijn wat de gevolgen zijn van de decentralisaties. Met de zelfredzaamheid is het niet altijd zo rooskleurig gesteld als de overheid wel wil voordoen.
Klik hier voor het artikel van Zorg+Welzijn.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.