Koopstromenonderzoek Oost-Nederland op schema

Het proces De afgelopen maanden hebben we veel inwoners van Oost-Nederland vragen gesteld over hun koopgedrag. In totaal zijn ruim 30.000 enquetes afgenomen in meer dan 40 Nederlandse en aangrenzende Duitse gemeenten. De komende maanden zal hard gewerkt worden aan de verwerking en rapportage van 70-80 deelrapporten. In de kernrapportages zullen niet alleen de huidige […]
01 juni 2010

Het proces

De afgelopen maanden hebben we veel inwoners van Oost-Nederland vragen gesteld over hun koopgedrag. In totaal zijn ruim 30.000 enquetes afgenomen in meer dan 40 Nederlandse en aangrenzende Duitse gemeenten. De komende maanden zal hard gewerkt worden aan de verwerking en rapportage van 70-80 deelrapporten. In de kernrapportages zullen niet alleen de huidige koopstromen worden gepresenteerd. Ook zal een vergelijking worden gemaakt met eerdere jaargangen, waaronder 2000 en 2005. Naast een kwantitatief deel geven de kernrapportages ook een kwalitatief inzicht in het functioneren van winkelgebieden door onder meer te kijken naar bezoekmotieven, waardering van winkelgebieden alsmede bezoekfrequenties voor wat betreft de dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen, warenmarktbezoek en koopzondagen.

Waarom koopstromenonderzoek?

Koopstromenonderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten. Doordat in Oost-Nederland koopstromenonderzoek vijfjaarlijks plaatsvindt, biedt het onderzoek ook volop mogelijkheden om veranderingen in het draagvlak voor winkelvoorzieningen in kaart te brengen. Hiermee kan het functioneren van winkelgebieden gemonitord worden. Het vijfjaarlijkse koopstromenonderzoek vormt een basis voor de ontwikkeling of herijking van detailhandelsbeleid. Bovendien kunnen de uitkomsten van koopstromenonderzoek input leveren voor city- of regiomarketing (waarvoor komen bezoekers wel of niet) en een meer integraal leisure- of vrijetijdsbeleid. Winkelen vormt tenslotte na sporten de meest beoefende vorm van vrijetijdsbesteding.

Meer weten

Inwoners die zijn uitgenodigd voor deelname aan het koopstromenonderzoek kunnen via de website www.koopstromen.nl meer lezen over het onderzoek. Ook kunnen ze op deze site foto’s uploaden van hun favoriete winkel en kunnen ze stemmen op een stelling. De afgelopen maanden zijn diverse stellingen op deze site geplaatst. Onderstaand presenteren we de uitkomsten van twee stellingen.

Economische crisis: hand op de knip

De berichten in de media stonden de afgelopen tijd veelal in het teken van de economische crisis. Veel mensen die hun baan hebben verloren of ‘bedreigd’werden met werkloosheid hebben als gevolg hiervan hun uitgavenpatroon aangepast. Het consumentenvertrouwen is laag. Immers, weinig vertrouwen in de economische situatie leidt ertoe dat consumenten spaarzamer worden en zodoende minder uitgeven.

Op www.koopstromen.nl is een poll over dit onderwerp geplaatst, met als stelling “door de economische crsis geef ik minder uit in winkels”. Meer dan de helft van de deelnemers (54 procent) is het eens met de stelling. Het wordt dus belangrijk gevonden om in economisch mindere tijden ‘een appeltje voor de dorst’ te hebben om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. 

Sporten wint het nog van shoppen

Vrije tijd krijgt een steeds belangrijke rol binnen onze samenleving. De mogelijkheden voor het besteden van vrije tijd zijn in de afgelopen decennia enorm toegenomen. Na het sporten vormt winkelen de meest ‘beoefende’ vorm van vrijetijdsbesteding. Op de stelling ‘winkelen is een leukere vrijetijdsbesteding dan sporten’ antwoordt tweederde deel het sporten toch te verkiezen boven winkelen. Misschien dat een uitsplitsing naar geslacht een ander beeld laat zien. 

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.