Klantervaringen Wmo

Gemeenten moeten Wmo-beleid omvormen op basis van uitgangspunten als ‘eigen kracht’, ‘sociale cohesie’ en ‘vraagsturing’.
24 januari 2014

Gemeenten moeten Wmo-beleid omvormen op basis van uitgangspunten als ‘eigen kracht’, ‘sociale cohesie’ en ‘vraagsturing’. De burger, die acteert als een actieve, zelfredzame participant en de zorgaanbieders en het bedrijfsleven zijn de belangrijkste partners voor gemeenten. I&O Research ondersteunt gemeenten met onderzoek en advies. Een van de terugkerende thema’s is klantervaringen in de Wmo.

Verantwoordingsverplichting

Ieder jaar voeren gemeenten in het kader van de verantwoordingsverplichting vóór 1 juli het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek uit. Gemeenten zijn vrij om het thema van het onderzoek vast te stellen. In afstemming met de lokale Wmo Raad of het Wmo Platform kunnen gemeenten ervoor kiezen om een bredere doelgroep te benaderen en naast klantervaringen de participatiebereidheid, de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk te meten. Ook kan het klanttevredenheidsonderzoek worden gebruikt om te focussen op de situatie en de behoeften van specifieke doelgroepen, zoals vrijwilligers, mantelzorgers, OGGZ-cliënten of andere kwetsbare burgers. Hierbij kan ook de tevredenheid over en de kennis en gebruik van voorliggende voorzieningen worden gemeten. Een andere mogelijkheid is om aandacht te besteden aan de tevredenheid van cliënten over bijvoorbeeld de Regiotaxi of de dienstverlening aan het Zorgloket.

Onderzoek op maat

I&O Research ontwikkelt in overleg met u een onderzoeksopzet op maat die ruimte biedt om het klanttevredenheidsonderzoek zodanig vorm te geven dat het aan uw specifieke wensen voldoet. Wij hebben ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van diverse soorten WMO-onderzoeken voor gemeenten in het hele land. We bieden hierbij verschillende onderzoeksvormen aan: schriftelijke, telefonische of online enquêtes, diepte-interviews en focusgroepen.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.