Klantervaringen in de zorg meten

Zorgaanbieders willen weten hoe hun klanten de dienstverlening ervaren. Wij meten de kwaliteit van uw dienstverlening via CQI (Consumer Quality Index).
24 januari 2014

Zorgaanbieders willen weten hoe hun klanten de dienstverlening ervaren. Wij meten de kwaliteit van uw dienstverlening via CQI (Consumer Quality Index). CQI is een erkend meetinstrument in het kader van het HKZ certificaat en wordt aanbevolen door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. CQI meet de klanttevredenheid in verschillende zorgsectoren (bijvoorbeeld audiciens, farmacie, fysiotherapie, gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsenzorg, hulp bij het huishouden, jeugdgezondheidzorg, verpleging, verzorging, opvang, ziekenhuisopname). De vragenlijsten zijn per zorgvorm ontwikkeld en worden schriftelijk en/of online afgenomen. I&O Research is CQI gecertificeerd voor scopes A, B-schriftelijk en B-online onderzoek.

Dataverzameling

I&O Research voert de dataverzameling in eigen beheer uit geheel volgens de geldende CQI procedures en de van toepassing zijnde CQI werkinstructies. Belangrijk aandachtspunt voorafgaand aan de meting is de vooraankondiging. Dit houdt in dat u in uw algemene communicatie aankondigt dat u voornemens bent om een klanttevredenheidsmeting uit te voeren en u uw cliënten de gelegenheid biedt zich af te melden indien ze niet mee willen doen.

Rapportage

We rapporteren over het klanttevredenheidsonderzoek via een toegankelijk geschreven beknopte rapportage die in pdf-formaat wordt gepubliceerd. We werken met grafische weergaven van de uitkomsten en een heldere toelichting. De rapportage heeft de opmaak conform de eerder toegezonden voorbeeldrapportage.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.