Kansrijk opgroeien

Vanaf 2014 worden gemeenten - in stappen - verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, ook de specialistische hulp. Recent heeft I&O Research een tweetal onderzoeken uitgevoerd, waarbij vanuit de invalhoeks van zorginstellingen antwoorden werden gegeven op vragen over de nieuw in te richten jeugdzorg.
05 februari 2013 |

Vanaf 2014 worden gemeenten – in stappen – verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, ook de specialistische hulp. Recent heeft I&O Research een tweetal onderzoeken uitgevoerd, waarbij vanuit de invalhoeks van zorginstellingen antwoorden werden gegeven op vragen over de nieuw in te richten jeugdzorg.

Veel instellingen zijn bezorgd over de toekomst. Om te bereiken dat kinderen en jongeren tijdig de juiste ondersteuning ontvangen, zodat verergering van problematiek en daarmee stijgende zorgkosten wordt voorkomen, is het volgens de zorgaanbieders belangrijk na te gaan welke problematiek er speelt, in te zetten op preventie en signalering, kijken wat voor aanbod er bestaat en de voorzieningen van de lokale samenleving op elkaar af te stemmen.

Het niet (tijdig) herkennen van problematiek, handelingsverlegenheid, en de weg naar advies niet kennen of angst voor het schaden van de vertrouwensrelatie, leiden ertoe dat veel kinderen te laat de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Of dat ernstiger problematiek juist te lang wordt vastgehouden in een ineffectieve ondersteuning, uit verantwoordelijkheidsgevoel en goede bedoelingen. Een integrale aanpak, 1-gezin 1-plan, zorgcoördinatie, wijkgericht werken en continuïteit in de zorglijn leveren resultaten op, zo blijkt uit de praktijk. Op basis van de kansen, risico’s, verbeter- en aandachtspunten die de instellingen naar voren hebben gebracht, gaan de gemeenten nadere invulling geven aan de lokale jeugdzorg.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.