Is er draagvlak voor de permanente koopzondag?

Het permanent openstellen van winkels op zondag op basis van het toeristisch regiem is in veel gemeenten aanleiding tot hevige discussies. In steeds meer plaatsen wordt permanente zondagopenstelling overwogen.
24 maart 2012 | Ester Hilhorst

Het permanent openstellen van winkels op zondag op basis van het toeristisch regiem is in veel gemeenten aanleiding tot hevige discussies. In steeds meer plaatsen wordt permanente zondagopenstelling overwogen. Veelal is de aanleiding dat buurgemeenten de permanente zondagopenstelling inmiddels hebben ingevoerd en dat de lokale detailhandel concurrentie ervaart vanuit deze winkelgebieden. Dit geldt met name voor de supermarkten.

De winkeltijdenwet vereist voor het instellen van een permanente zondagopenstelling op basis van het toeristisch regiem een degelijke onderbouwing. In de eerste plaats moet het toeristisch-recreatieve karakter van een gemeente worden aangetoond en mag permanente zondagopenstelling alleen ten behoeve van toeristen en recreanten plaatsvinden. Ten tweede moet het draagvlak onder de bevolking en de detailhandel worden onderzocht.

De afgelopen maanden heeft I&O Research voor de gemeenten Roerdalen, Maasgouw, Beesel en Haarlemmermeer een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de inwoners veelal overwegend positief staan tegen permanente zondagopenstelling. Vooral een snelle boodschap in de supermarkt en het kopen van kleding zijn daarbij populair. Vaak is er ook sprake van een combinatie met horecabezoek. Het winkelen op zondag gaat bovendien niet ten koste van winkelen op andere dagen, maar is een extra koopmoment.

Onder de detaillisten is er meer verdeeldheid. Het grootwinkelbedrijf en de ketens zijn meestal voorstander van permanente zondagopenstelling, terwijl de kleine zelfstandige winkeliers veelal fel tegenstander zijn. Dit geldt vooral de winkeliers in de foodsector zoals de bakker, slager en groenteboer. De kleine zelfstandige winkelier geeft aan sterk te hechten aan de vrije zondag en verder aan te geven dat de baten van zondagopenstelling niet opwegen tegen de kosten. Ook de beschikbaarheid van personeel is voor hen een probleem.

Uiteindelijk zal de gemeentepolitiek de tegengestelde belangen moeten afwegen. I&O Research ondersteunt hierbij door het toeristisch karakter van de gemeente in beeld te brengen, een betrouwbaar draagvlakonderzoek uit te voeren en de argumenten voor en tegen helder te rapporteen. Daarnaast helpen we de discussie binnen de gemeente op gang te brengen en langs een aantal stappen te stroomlijnen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.