I&O Research zet economisch functioneren ambulante handel op kaart

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft op verzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) I&O Research gevraagd de economische structuur van de ambulante handel in kaart te brengen.
26 oktober 2011

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft op verzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) I&O Research gevraagd de economische structuur van de ambulante handel in kaart te brengen. Op de dag dat bekend werd dat Etten-Leur dit jaar tot de Beste Markt van Nederland 2011 is verkozen, zijn ook de uitkomsten van dit structuuronderzoek gepresenteerd. Onderstaand is het persbericht te lezen dat naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten is samengesteld.


Den Haag, 17 oktober 2011
Gemeenten te weinig aandacht voor warenmarkt

De warenmarkt vervult een belangrijk rol voor de Nederlandse consument. Gemeenten doen er dan ook goed aan de warenmarkt een duidelijke rol te geven in het lokale detailhandelsbeleid, dat stellen de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar aanleiding van het rapport ‘Structuur in de markt’. In dit rapport wordt voor het eerst sinds enkele jaren weer een goed (cijfermatig) beeld gegeven van de ontwikkelingen in de ambulante handel.


In totaal zijn er in Nederland ruim 18.000 ondernemingen economisch actief in de ambulante handel (naast de 108.000 winkels en de ca. 16.000 webwinkels/ postorderbedrijven).

Omzet 2,6 miljard

De totale omzet van de ambulante handel wordt op basis van de enquêteresultaten becijferd op € 2,6 miljard per jaar, waarvan € 1,8 miljard aan food. Daarmee is de ambulante handel goed voor een kleine drie procent van de totale detailhandelsomzet.
De omzetontwikkeling van ondernemingen in de ambulante handel loopt, zo blijkt uit het onderzoek, gelijk aan de omzetontwikkeling bij winkels. Het beeld dat het slechter zou gaan op de warenmarkt is dus niet juist, concluderen CVAH en HBD.

Verscheidenheid antwoord op lokale behoefte

De ambulante handel kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Zo zijn er ondernemers die alleen op de markt staan en ondernemers die de markt combineren met andere vormen van (ambulante) detailhandel of met betaalde activiteiten buiten de detailhandel. Twee derde van de ambulante ondernemers gebruikt slechts een verkoopvorm: op de markt, op een standplaats, braderieën of door venten. Door de mogelijkheden van variabele tijdsbesteding is de ambulante handel ook een goede broedplaats voor startende ondernemers.
De diversiteit van de branche maakt dat ieder markt weer anders is. Marktondernemers en marktbeheerders kunnen optimaal inspelen op de lokale behoefte.

Gemeentelijk beleid ontbreekt

Ondanks de belangrijke rol van de warenmarkt ontbreekt bij veel gemeenten een specifiek beleid. Ook als men detailhandelsbeleid heeft opgesteld, is daarin over het algemeen slechts beperkt aandacht voor de ambulante handel. Gemeenten, maar ook eigenaren en exploitanten van winkels en winkelcentra moeten doordrongen raken van de bijdrage die de ambulante handel levert aan het functioneren van het winkelapparaat in steden en dorpen.

Structuur in de markt

Het rapport ‘Structuur in de markt’ kwam tot stand op basis van enquêteresultaten van een brede groep ondernemers. Het rapport schetst een uitgebreid beeld van de economische structuur van de ambulante handel als bedrijfstak en presenteert een breed scala aan kengetallen. In het rapport worden de verschillende vormen van ambulante handel beschreven: markthandel, standplaatsen en braderieën en wordt inzicht gegeven in de verschillende ondernemingstypen. Voor de samenvatting van het rapport ‘Structuur in de markt’ klik hier. Het volledige rapport ‘Structuur in de markt’ en een samenvatting zijn te downloaden van de site van het HBD: www.hbd.nl/ambulantehandel

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.