I&O Research verzamelt gegevens voor European Social Survey

I&O Research gaat, in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de data verzamelen voor de 9e ronde van de European Social Survey (ESS).
15 december 2017 | Robbert Zandvliet | #ESS #european social survey
I&O Research verzamelt gegevens voor European Social Survey

I&O Research gaat, in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de data verzamelen voor de 9e ronde van de European Social Survey (ESS). In dit prestigieuze tweejaarlijkse Europese onderzoek worden in 2018 gegevens verzameld onder 1.900 Nederlanders van 15 jaar of ouder. Dit gebeurt door middel van face-to-face interviews bij respondenten thuis. De uitkomsten geven inzicht in de opvattingen van burgers op het gebied van sociale, culturele en politieke kwesties. Het onderzoek wordt in meer dan 30 landen in Europa uitgevoerd. I&O Research gaat de data in Nederland verzamelen.

De uitvoering van de dataverzameling voor ESS volgt op andere grootschalige face-to-face veldwerkopdrachten die I&O Research recent uitvoerde.

In 2017 waren dat:

Werving LISS panel

In opdracht van CentERdata wierf I&O Research nieuwe leden voor het LISS panel. Met behulp van een steekproef uit de Basisregistratie Personen zijn meer dan 1.400 panelleden geworven uit verschillende groepen van de samenleving. Respondenten werden face-to-face of telefonisch benaderd door interviewers van I&O Research.

European Values Study (EVS)

De EVS is een grootschalig, internationaal onderzoek dat inzicht verschaft in hoe Europeanen denken over het leven, familie, werk, religie, politiek en de samenleving. In Nederland is Tilburg University verantwoordelijk voor het onderzoek. Zij vroeg I&O Research om voor de huidige meting 600 respondenten te interviewen.

Survey of the Social Networks of the Dutch (SSND)

Bij de SSND draait het allemaal om de sociale contacten van bewoners van Nederlandse buurten. Hoe hangen sociale netwerken en buurten met elkaar samen? Hoe ontwikkelen zij zich door de tijd heen? Er is inmiddels een waardevolle reeks aan longitudinale gegevens verzameld. In opdracht van Universiteit Utrecht verzamelde I&O Research gegevens voor de laatste wave.

Op koers

Het uitvoeren van deze opdrachten past in de koers van I&O Research om (meer) onderzoek voor wetenschappelijke opdrachtgevers uit te voeren. Hierbij gaat het niet alleen om grootschalig surveyonderzoek, maar ook om kleinschaliger onderzoek dat voldoet aan wetenschappelijke kwaliteitscriteria. Opdrachtgevers zijn meestal universiteiten en kennisinstituten.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.