I&O Research ontwikkelt visies voor warenmarkt

In de ambulante handel zijn ruim 18.000 ondernemingen actief, met een geschatte gezamenlijke omzet van 2,6 miljard. De branche kenmerkt zich door een grote verscheidenheid en vervult een belangrijke functie als onderdeel en verrijking van het voorzieningenniveau in gemeenten.
14 februari 2012 |

Gemeenten aan zet

In de ambulante handel zijn ruim 18.000 ondernemingen actief, met een geschatte gezamenlijke omzet van 2,6 miljard. De branche kenmerkt zich door een grote verscheidenheid en vervult een belangrijke functie als onderdeel en verrijking van het voorzieningenniveau in gemeenten. Dat steeds meer gemeenten de waarde van de warenmarkt onderkennen zien we aan de toenemende belangstelling van gemeenten, bijvoorbeeld omdat de lokale warenmarkt het moeilijk heeft of omdat er geen standplaatsenbeleid is, waardoor de samenhang met de lokale detailhandelsstructuur ontbreekt.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zijn blij met deze ontwikkeling en zien in toenemende mate dat gemeenten overwegen een visie op de ambulante handel te ontwikkelen, eventueel als aanvulling op of als onderdeel van een gemeentelijke detailhandelsvisie. I&O Research beschikt met de uitkomsten van het in 2011 uitgevoerde Structuuronderzoek Ambulante handel als ook met de grootschalige koopstromenonderzoeken (Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010 en Randstad Koopstromenonderzoek 2011) over veel kwantitatieve informatie die een goede onderlegger kan vormen voor visievorming voor ambulante handel.

Oost versus West?

In beide koopstromenonderzoeken zijn enkele vragen over marktbezoek voorgelegd aan consumenten. Doordat de vraagstelling identiek is, biedt dit volop mogelijkheden voor vergelijking. Is de marktoriëntatie in het West van het land nu anders dan in Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland? Hoewel we nog werken aan een uitgebreidere verslaglegging hierover, kunnen we al wel zeggen dat er verschil is. In Oost-Nederland is men namelijk meer georiënteerd op de markt dan in West-Nederland. Bezoekt in het Westen 60 procent wel eens een markt, in Oost-Nederland is dat 69 procent. De onderstaande figuur laat de verdeling naar leeftijd zien. In alle leeftijdsklassen is het aandeel marktbezoekers in West-Nederland kleiner dan in Oost-Nederland. Het verschil is het grootst bij jongeren. Interessant is nu natuurlijk te kijken naar mogelijke verklaringen voor dit verschil. Mogelijk dat marktbezoek in het Oosten toch (ook) nog meer een sociale ontmoetingsfunctie heeft, terwijl in het Westen de markt meer als aankoopkanaal wordt gezien. Of belanden we dan toch te gauw bij de stereotype beeldvorming?

Aandeel marktbezoekers, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën.

 

Binnenkort zal een uitgebreidere analyse en vergelijking van marktbezoek in Oost- en West-Nederland te vinden zijn op www.kso2011.nl.

Werk aan de winkel

Het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 heeft duidelijk aangetoond dat gemeenten onder invloed van veranderd koopgedrag keuzes moeten maken, wat in veel gevallen zal (moeten) leiden tot een herijking van detailhandelsbeleid en -ambities. Hierin zal ook ruimte zijn voor de markt. Investeren in vernieuwing van de markt verdient prioriteit, zo vinden ook het HBD en de CVAH. De ontwikkeling van beleid en visie op warenmarkten, standplaatsen en venters is een aanbeveling die zij gemeenten dan ook graag willen meegeven. I&O Research werkt inmiddels in onder meer Enschede en Amsterdam in samenwerking met betrokken partijen aan visievorming voor markten.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.