Inwoners Dalfsen over duurzaamheid: liever zonneparken dan windturbines

Binnen de gemeente Dalfsen is voor de aanleg van zonneparken relatief meer draagvlak dan voor het plaatsen van (meer) windturbines.
16 oktober 2018 | Frank ten Doeschot & Lisette van Noort

Binnen de gemeente Dalfsen is voor de aanleg van zonneparken relatief meer draagvlak dan voor het plaatsen van (meer) windturbines. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente Dalfsen onder inwoners van diezelfde gemeente. Aan de enquête deden 1.489 inwoners mee.

Draagvlak voor duurzame energie

Vier op de tien Dalfsenaren vinden het aanleggen van zonneparken in de gemeente acceptabel zonder daar specifieke voorwaarden aan te verbinden. Ongeveer één op de vijf inwoners (19 procent) is onvoorwaardelijk voor het plaatsen van (meer) windturbines is. Wat betreft windenergie stuit het plaatsen van (meer) windturbines bij 34 procent van de Dalfsenaren op weerstand: zij zijn tegen het plaatsen van windturbines in de buurt. Bij de aanleg van zonneparken is dit 17 procent. Men staat welwillender tegenover vormen van windenergie die op kleinere schaal worden uitgevoerd, zoals kleinschalige windtoepassingen en windtoepassingen geïntegreerd op bedrijventerreinen/agrarische grond (windturbines van maximaal 15 meter hoog).

Inwoners van het buitengebied vinden zowel het plaatsen van (meer) windturbines als de aanleg van zonneparken vaker onacceptabel dan de inwoners van de dorpskernen. Hetzelfde geldt voor windtoepassingen die worden geïntegreerd op bedrijventerreinen en agrarische grond. Inwoners van het buitengebied vinden dan ook dat zij meer zeggenschap moeten hebben over de komst van nieuwe duurzame initiatieven en dat de omwonenden en ondernemers in de buurt moeten worden betrokken bij de besluitvorming rondom opwek van duurzame energie. Het is daarom van belang dat met name de inwoners van het buitengebied goed en tijdig worden geïnformeerd, dat de dialoog wordt aangegaan, en dat men wordt betrokken in het besluitvormingsproces.

Voorwaarden voor draagvlak

Het onderzoek wijst uit dat er een grote groep inwoners is die bepaalde voorwaarden stelt aan het plaatsen van (meer) windturbines en de aanleg van zonneparken. Naar deze voorwaarden was de gemeente Dalfsen vooral op zoek: deze voorwaarden bieden de gemeente handelingsperspectief, met als doel het draagvlak voor energieparken onder inwoners te vergroten. Bij zowel zonneparken als windturbines geeft bijna de helft van de inwoners aan onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan (respectievelijk 40 en 43 procent, zie figuur 1). Als belangrijkste voorwaarden voor grootschalige energieopwekking hebben inwoners de volgende wensen:
 

  • Voorkom overlast door geluid, schaduwen of schitteringen;
  • Houd de parken klein;
  • Laat de inwoners meedelen in de financiële opbrengsten;
  • Pas de parken zodanig in dat er weinig van te zien is (bijvoorbeeld door er groen omheen te zetten).

De gemeente kan deze voorwaarden meenemen bij het stellen van kaders voor grootschalige opwek van energie.

Rol van de gemeente

In het onderzoek zijn de inwoners ook bevraagd over de rol die zij de gemeente toedelen. Bijna driekwart van de Dalfsenaren is (volledig/deels) op de hoogte van de gemeentelijke ambities rondom het thema duurzaamheid, en ongeveer de helft van de Dalfsenaren denkt dat het de gemeente zal lukken om de doelstellingen te behalen. Dalfsenaren vinden over het algemeen dat de gemeente hierin met name een faciliterende rol zou moeten spelen. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat álle inwoners en ondernemers kunnen meepraten over de komst van nieuwe duurzame initiatieven.

Verantwoording

I&O Research voerde van dinsdag 17 juli tot en met zondag 19 augustus 2018 een online onderzoek uit onder inwoners van de gemeente Dalfsen. In deze periode konden de inwoners van Dalfsen (zowel de leden van het Burgerpanel als via een open link) deelnemen aan het onderzoek naar duurzaamheid. Op deze wijze zijn 1.489 Dalfsenaren bereikt die de vragenlijst hebben ingevuld.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.