Investeren in de jeugd leidt tot succes en besparing

Onderzoek naar nut en noodzaak preventief jeugdbeleid laat zien: investeren in de jeugd leidt tot succes èn besparing ‘Behandeling slachtoffers loverboys faalt’ kopten de kranten onlangs. Ondanks vele inspanningen, inzet van deskundigheid en beste bedoelingen is niet elke aanpak binnen de jeugdhulpverlening doeltreffend. Hand in hand met de toenemende complexiteit van de samenleving, nemen ook […]
06 mei 2009

Onderzoek naar nut en noodzaak preventief jeugdbeleid laat zien: investeren in de jeugd leidt tot succes èn besparing

‘Behandeling slachtoffers loverboys faalt’ kopten de kranten onlangs. Ondanks vele inspanningen, inzet van deskundigheid en beste bedoelingen is niet elke aanpak binnen de jeugdhulpverlening doeltreffend. Hand in hand met de toenemende complexiteit van de samenleving, nemen ook de problemen rondom het opgroeien en opvoeden van jongeren toe. Er zijn grote maatschappelijke belangen gemoeid bij een goede hulp aan jongeren in nood, of liever nog: bij ingrijpen voordat het kind, zijn omgeving en uiteindelijk de hele maatschappij (nog meer) schade oploopt.

Wet op de jeugdzorg

De wet op de jeugdzorg schrijft voor dat gemeenten regie voeren op het gebied van preventief jeugdbeleid. Zij zijn binnen de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor onder meer het bieden van voorlichting en advies, vroegsignalering van problematiek en lichte hulpverlening. De provincies dragen de verantwoordelijkheid voor de zwaardere (geïndiceerde) jeugdzorg.

Dichtbij de burger

Deze ‘voorportaal’ verantwoordelijkheden sluiten goed aan bij het karakter van de gemeentelijke overheid: dichtbij de burger (de school, de wijk, de voordeur). Het stelt gemeenten ook voor een uitdaging, want elke euro kan maar één keer kan worden uitgegeven. Er moeten keuzes worden gemaakt: wordt op alle scholen schoolmaatschappelijk werk ingesteld, hoe kan de veiligheid op de scholen verbeteren, is er voldoende aandacht voor voortijdig schoolverlaters, hoeveel uren gaan er naar het sportopbouwwerk en welk pakket voor opvoedingsondersteuning kan het beste wordt aangekocht?

Werkt het?

Bij deze beslissingen speelt de volgende vraag een rol: werkt het? Want als gemeenten erin slagen een stevig preventief jeugdbeleid te voeren, wordt (toekomstige) schade voorkomen en besparen zij daarmee uiteindelijk ook weer uitgaven. Het is daarom niet meer dan logisch dat gemeenten willen weten wat nut en noodzaak van interventies op het gebied van jeugdbeleid zijn. Gedegen en praktisch onderzoek naar de effectiviteit is daarin een belangrijk instrument, maar ook dat moet natuurlijk wel compact en betaalbaar zijn.

Is effectiviteit van jeugdinterventies moeilijk meetbaar? Nee. I&O Research ontwikkelde tools waarmee het nut en de noodzaak van projecten voor vroegsignalering en vroeginterventie in relatief korte tijd kunnen worden bepaald. Dit onderzoek brengt eventuele verbeterpunten in de implementatie en de praktische uitvoering van een project naar voren en meet zowel de klanttevredenheid als de effecten van een interventie. Succes- en faalfactoren komen zo helder in beeld, waarmee een gefundeerde beslissing over de voortzetting en eventuele bijsturing van een project kan worden genomen.

Wilt u het hele artikel of meer informatie ontvangen? Neem contact op met Ankie Lempens via a.lempens@ioresearch.nl

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.