Imago-onderzoek in Friesland

Onder de noemer ‘Merk Fryslân’ is een project gestart dat als doel heeft een breder, bewuster en eigentijdser beeld te creëren van Fryslân, bij zowel de Friezen zelf als daarbuiten, dan dat er (waarschijnlijk) nu bestaat.
30 november 2010

De provincie Fryslân en andere Friese organisaties hebben dit jaar het initiatief genomen om samen met andere Friese organisaties te komen tot regiomarketing vanuit een gemeenschappelijk basisbeeld van Fryslân. Onder de noemer ‘Merk Fryslân’ is een project gestart dat als doel heeft een breder, bewuster en eigentijdser beeld te creëren van Fryslân, bij zowel de Friezen zelf als daarbuiten, dan dat er (waarschijnlijk) nu bestaat. I&O Research heeft om deze beeldvorming in kaart te brengen een imago-onderzoek onder Nederlandse, Belgische (Vlaanderen) en Duitse (grensprovincies) respondenten uitgevoerd. Het onderzoek moest vooral antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe bekend is de naam Fryslân?
  • Welke beelden en associaties hebben de respondenten bij Fryslân en de Friezen?
  • Hoe wordt Fryslân gewaardeerd en meer specifiek als gebied om te bezoeken, te wonen, te werken, te studeren en te ondernemen?

De Nederlanders zijn het meest bekend met de naam Fryslân: meer dan de helft (51 procent) kan deze naam noemen. Onder de Belgen en de Duitsers is dit respectievelijk 5 en 8 procent. Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse respondenten is ook wel eens in Fryslân geweest.

Beelden bij Fryslân

Nederlandse respondenten associëren Fryslân vooral met watergerelateerde aspecten: zeilen, meren, watersport en uiteraard water zelf. Ook de Elfstedentocht wordt vaak genoemd. De Duitsers
zien Fryslân als een vakantiegebied: zee, strand en vakantie zijn de vaakst genoemde associaties. De Belgen hebben vooral associaties met de Friese taal, water en de Elfstedentocht.

Figuur: beelden van Nederlanders bij Fryslân

De Friezen worden door de Nederlandse respondenten vooral als stug gezien (deels vanuit een positieve beleving). De Duitse respondenten zijn positiever: vriendelijk en gezellig worden vaak genoemd. Mogelijk associëren de Duitsers Fryslân en de Duitse regio Oost-Friesland met
elkaar. De Belgen associëren de Friezen vooral met de taal.

Oordeel

Bijna drievijfde van de Nederlandse respondenten oordeelt (zeer) positief over Fryslân. Onder de Belgen en de Duitsers is dit in beide gevallen 38 procent. Ruim een kwart van de Nederlanders is trots op Fryslân, eenvijfde voelt zich verbonden met Fryslân. Veel respondenten zien Fryslân vooral als een bezoeklocatie (rond de 75 procent). Verder
valt op dat de Duitse respondenten Fryslân aantrekkelijker vinden om te wonen en te werken dan de Belgen en de Nederlanders. In vergelijking met een aantal andere provincies is Fryslân volgens de
Nederlanders relatief aantrekkelijk om te bezoeken. Hier staat tegenover dat Fryslân als relatief minder aantrekkelijk wordt gezien om te ondernemen.

Follow-up

Het onderzoek is een onderdeel van een bredere merkcampagne voor Fryslân. Een onderdeel van deze campagne is de meertalige slogan Fan Fryslân. Die kan aangeven dat mensen, bedrijven of producten uit Fryslân komen of dat mensen of bedrijven liefhebber zijn van de provincie. Het doel van de campagne is kort gezegd meer inwoners, bedrijven, studenten en toeristen. En duidelijk maken dat Fryslân meer biedt dan ‘meren, schaatsen en kaatsen’. Waarschijnlijk wordt volgend jaar bekeken wat de eerste effecten van de campagne zijn.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.