Hoe werkgevers naar personeel zoeken

In het voorjaar van 2018 voerde I&O Research in opdracht van UWV onderzoek uit onder ruim 6.700 bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen.
15 oktober 2018 |
Hoe werkgevers naar personeel zoeken

Hoe werkgevers naar personeel zoeken

In het voorjaar van 2018 voerde I&O Research in opdracht van UWV onderzoek uit onder ruim 6.700 bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen. Doel van dit onderzoek was inzicht te bieden in het wervingsgedrag van werkgevers en welke wervingskanalen daarbij worden ingezet. Met de resultaten wil UWV de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ondersteunen. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om tips te geven aan werkzoekenden, zodat ze hun zoekgedrag op dat van de werkgevers kunnen aanpassen. Zo verschillen de wervingskanalen die bedrijven gebruiken sterk naar beroepsniveau en beroepsrichting. Werkgevers kunnen op ideeën worden gebracht voor hun wervingsstrategie. Dat is extra belangrijk nu het in veel sectoren zo moeilijk is om aan personeel te komen.

Voor acht op de tien vacatures publiceert werkgever zelf een vacaturetekst

Werkgevers werven personeel vooral door het zelf verspreiden van vacatureteksten. Vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie. Het verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website, sociale media en vacaturesites. Wervingsvideo’s komen maar beperkt voor en bijna altijd in combinatie met een vacaturetekst.

Actief benaderen van kandidaten meest via eigen personeel, relaties en sociale media

Als bedrijven zelf actief kandidaten benaderen, doen ze dat het vaakst via het eigen personeel (68%) of via relaties (66%). Maar ook sociale media spelen een belangrijke rol (56%). Het actief benaderen van kandidaten via sociale media komt relatief veel voor bij vacatures voor ICT beroepen. Benaderen via opleidingsinstellingen gebeurt vaak bij zorg en welzijn beroepen en personeel in de ICT. Benaderen van kandidaten via relaties komt veel voor bij commerciële beroepen

Facebook voor lager en middelbaar niveau, LinkedIn voor hogere opleidingsniveaus

De gebruikte sociale media verschillen sterk naar gevraagd opleidingsniveau. Als vacatures via sociale media worden verspreid, dan gebeurt dat vooral via Facebook (82%) en LinkedIn (60%). Twitter (19%) en Instagram (12%) volgen op ruime afstand. Voor functies waarvoor een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd is LinkedIn het belangrijkste kanaal. Voor functies op lager en middelbaar niveau is dat Facebook.

Eén op de vijf bedrijven neemt personeel aan zonder externe werving

Het aantal personen dat wordt aangenomen zonder externe werving is in verhouding tot het aantal externe vacatures het grootst in de landbouwsector, waar per tien externe vacatures zes personen zonder externe werving worden aangenomen. Voor de overige beroepsgroepen ligt de verhouding tussen de één à drie aannames zonder werving per tien vacatures. Bijna de helft van de bedrijven die personeel zonder werving hebben aangenomen, heeft dit gedaan nadat zij met hen in contact zijn gekomen via het netwerk van medewerkers of via het netwerk van de HRM-afdeling. Een kwart van deze bedrijven neemt iemand in dienst die eerder bij hen stage heeft gelopen. Open sollicitaties hebben bij één op de vijf werkgevers tot een dienstverband geleid. Eén op de tien bedrijven heeft daarnaast ook uitzendkrachten overgenomen op de eigen loonlijst, zonder dat hier externe werving bij kwam kijken.

Verantwoording

In opdracht van UWV heeft I&O Research in maart en april 2018 ongeveer 40.000 bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen benaderd met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar personeelswerving. Hierbij werd personen die zicht hebben op het personeelsbestand en werving van personeel voor de desbetreffende vestiging gevraagd een vragenlijst via internet in te vullen of deze telefonisch af te laten nemen. Voor het onderzoek is uit LISA, een populatiebestand van bedrijfsvestigingen, een gestratificeerde steekproef getrokken naar vijftien sectoren en drie omvangklassen. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). De netto respons bestond uit 6.764 bedrijfsvestigingen.

Lees hier het complete bericht

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.