Herstructurering bedrijventerreinen impuls voor banen

Op verzoek van provincie Overijssel heeft de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) de werkgelegenheidseffecten van haar inspanningen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O research uit Enschede.
09 mei 2014 | Jaap Bouwmeester

Op verzoek van provincie Overijssel heeft de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) de werkgelegenheidseffecten van haar inspanningen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O research uit Enschede.

Dit onderzoek is een primeur: het onderzoeken van werkgelegenheidseffecten van (ruimtelijke) herstructureringsprojecten waarbij publieke ontwikkelingsmaatschappijen betrokken zijn, is tot op heden door geen van de maatschappijen gedaan. Feitelijk is bekeken in hoeverre werkgelegenheid wordt gestimuleerd als neveneffect van ruimtelijke verbeteringsprojecten.

HMO

HMO, opgericht in 2009, is een 100% deelneming van Provincie Overijssel. HMO heeft als doel om tot en met 2018 verouderde bedrijventerreinen in Overijssel de herstructureren. HMO herstructureert door gebieden economisch vitaal te maken. Op dit moment is zo’n 160 ha ge(re)vitaliseerd.
De HMO richt zich specifiek op het stimuleren van private investeringen en streeft naar een financiële multiplier van 4. In de afgelopen 4 jaar is HMO betrokken (geweest) bij ongeveer 60 locaties waar herstructurering aan de orde is, vaak als aanjager en procesmanager, soms als investeerder, soms als adviseur. Het onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten is gebaseerd op 10 projecten waarin de HMO financieel participeert of intervenieert.

Resultaten

In de 10 onderzochte herstructureringsprojecten investeerden ondernemers en HMO gezamenlijk € 210.000.000. HMO heeft voor bijna € 7 miljoen geïnvesteerd. De projectpartners van HMO investeerden (soms tegelijkertijd, soms later in de tijd) met name in grondaankopen, bedrijfshuisvesting (nieuw- of verbouw), realisatie van commercieel vastgoed, inpandige afbouw en voorraden. En uiteraard vertaalt dit zich in werkgelegenheid waarmee de kapitaalgoederen operationeel worden gemaakt ten behoeve van de core-business.

De huidige financiële betrokkenheid van bijna € 7 miljoen in de 10 onderzochte cases heeft 390 fte opgeleverd die blijvend zijn, waarvan 120 fte nieuwe banen en 270 fte verplaatsingswerkgelegenheid. Incidenteel heeft het daarnaast nog 270 tijdelijke fte opgeleverd. Van de 120 nieuw ontstane blijvende fte zijn er circa 10-15 bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).

Het volledige artikel kunt u lezen: de website van de Provincie Overijssel

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.