Glazen Huis goed voor imago Enschede

Nadat het in 2009 net niet lukte, doet Enschede (opnieuw) een poging om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar de stad te halen. In dit kader heeft I&O Research een korte online peiling uitgezet onder inwoners van Enschede en provincie Overijssel om te kijken hoe burgers denken over het Glazen Huis en het initiatief van de gemeente om dit naar Enschede te halen.
16 maart 2011 | Janneke Dijkers

Nadat het in 2009 net niet lukte, doet Enschede (opnieuw) een poging om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar de stad te halen. In dit kader heeft I&O Research een korte online peiling uitgezet onder inwoners van Enschede en provincie Overijssel om te kijken hoe burgers denken over het Glazen Huis en het initiatief van de gemeente om dit naar Enschede te halen.

Glazen Huis in 2012 naar Enschede?

Een meerderheid van de inwoners van de provincie Overijssel ziet dit wel zitten. Uit een online peiling van I&O Research onder inwoners van Overijssel blijkt namelijk dat 55 procent het initiatief van de gemeente Enschede om het Glazen Huis in 2012 naar de stad te halen positief beoordeelt, terwijl slechts 7 procent tegen is. Met name de Enschedeërs zijn positief (57 procent), waar inwoners elders uit de provincie ook vaak neutraal tegenover dit initiatief staan (46 procent). Uitgesplitst naar leeftijd zijn vooral jongeren tot 30 jaar enthousiast (78 procent).
Vrijwel alle respondenten kennen het Glazen Huis van 3FM Serious Request (97 procent) en circa tweederde deel weet dat het in 2010 in Eindhoven stond. Dit geldt zowel voor jongere als oudere respondenten. De bekendheid met de locatie voor 2011 is minder groot: 18 procent weet dat dit Leiden is. 3FM Serious Request kan op veel belangstelling rekenen. Een meerderheid (59 procent) heeft de editie van 2010 gevolgd. Jongeren tot 30 jaar deden dit vaker dan 50-plussers (respectievelijk 78 versus 52 procent). 3FM Serious Request is door inwoners van Overijssel vooral via televisie (45 procent) en radio (33 procent) gevolgd.

Actie 3FM goed voor veel positieve aandacht

Inwoners van de provincie die het Glazen Huis graag in Enschede zouden zien, geven vaak aan dat de actie van 3FM voor veel positieve aandacht en bekendheid zal zorgen voor de stad Enschede en voor de regio. Verder is men enthousiast omdat de actie een goed doel steunt en zorgt voor gezelligheid en sfeer in de binnenstad. Tegenstanders hebben geen behoefte aan een dergelijk evenement en vinden dat de gemeente hier geen geld aan zou moeten uitgeven. Als gevraagd wordt naar een motivatie om het Glazen Huis juist in Enschede te plaatsen, en niet in concurrerende steden, wordt vooral gezegd dat het Glazen Huis een keer in Oost-Nederland moet staan en dat Enschede hier een zeer geschikte stad voor is. Volgens de respondenten omdat Enschede een mooie stad is, beschikt over goede pleinen (Oude Markt en in mindere mate het Van Heekplein) en een echte studentenstad is. Zestiende deel van alle ondervraagde inwoners vindt het Glazen Huis van 3FM Serious Request (heel) belangrijk voor de uitstraling van Enschede en bij ruim een zesde deel is het beeld dat men heeft over Eindhoven positief veranderd nadat hier in 2010 het Glazen Huis heeft gestaan.
Tweederde deel van de respondenten uit Enschede is (waarschijnlijk) van plan het Glazen Huis te bezoeken als dit in Enschede komt te staan en 41 procent van de ondervraagde niet-Enschedeërs zal (waarschijnlijk) speciaal voor het Glazen Huis naar Enschede toe komen. Vooral jongere respondenten (82 procent) verwachten het huis te zullen bezoeken. Deze jongere bezoekers komen met name voor de gezelligheid en omdat er iets te beleven valt, terwijl oudere bezoekers vaker het goede doel en de muziek en artiesten als bezoekmotief noemen.
Kortom: een meerderheid van de inwoners van Overijssel ziet het Glazen Huis in 2012 graag in Enschede. Men verwacht veel positieve aandacht voor de stad en regio en vindt dat een dergelijk evenement goed in Enschede past!

Respons

De vragenlijst is online uitgezet bij circa 2.800 panelleden in de provincie Overijssel. In totaal hebben 853 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neer komt op een respons van circa 30 procent. Ruim driekwart van de respondenten is woonachtig in Enschede (77 procent) en 23 procent woont elders in de provincie Overijssel.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.