eParticipatie: keuzes maken!

De Nederlandse overheid laat kansen liggen om burgers te betrekken bij beleid en uitvoering. Heel veel mensen willen wel meedenken, maar de manier waarop dit nu gebeurt sluit niet aan bij hun verwachtingen. Burgers weten niet waar ze moeten zijn.
06 mei 2009 |

Participeren via internet

De Nederlandse overheid laat kansen liggen om burgers te betrekken bij beleid en uitvoering. Heel veel mensen willen wel meedenken, maar de manier waarop dit nu gebeurt sluit niet aan bij hun verwachtingen. Burgers weten niet waar ze moeten zijn, worden onvoldoende geïnformeerd en horen vaak niet wat er met hun bijdragen is gedaan. Tweederde wil het liefst participeren via internet. Bij degenen die dit hebben gedaan neemt de interesse toe. Lokale kwesties zijn het populairst. Opvallend is de grote voorkeur voor internetstemmen. Mits goed toegepast, kan eParticipatie de betrokkenheid van burgers vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Burger@Overheid.nl en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

eParticipatie als speerpunt van BZK

eParticipatie is één van de thema’s die het ministerie van BZK in de periode 2007-2011 op de agenda wil zetten. eParticipatie is het toepassen van ICT-middelen om burgers te betrekken bij het vinden van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. eParticipatie wordt geassocieerd met een breed scala aan initiatieven, zoals: het indienen van petities en burgerinitiatieven via internet, belevingsinformatie via Google Maps ontsluiten, interactieve games om de buurt te beoordelen, een waarderingssite voor dienstverlening van overheden, een digitaal burgerinitiatief met DigiD, digitale discussiefora, burgerpanels, online stemmen, chatsessies met bestuurders, raadsvergaderingen multimediaal online, stemgedrag van raadsleden online doorzoekbaar maken, verslagen van raadsvergaderingen online doorzoekbaar maken, agenda’s van raadsvergaderingen beschikbaar stellen met RSS, et cetera.

Kiezen voor eParticipatie

Onder welke omstandigheden zou eParticipatie een positieve impuls kunnen geven aan de politieke participatie op lokaal niveau? Op zeer veel plekken worden initiatieven ondernomen die direct of indirect iets aanbieden rond eParticipatie. Zowel vanuit de markt, de overheid, door burgergroepen en via internet communities worden initiatieven opgezet. Dit onderstreept de grote belangstelling voor het onderwerp. Het laat ook zien dat het door veel verschillende partijen als kansrijk wordt gezien. Al die variëteit is natuurlijk prachtig, maar heeft ook een nadeel. De ‘markt’ voor eParticipatie is nog jong en daardoor klein. Om de mogelijkheden van eParticipatie optimaal te benutten, is het belangrijk dat vanuit het grote aanbod aan initiatieven snel een kleiner aantal serieus te nemen vormen van eParticipatie komt bovendrijven. Anders bestaat het gevaar dat we over twee jaar moeten concluderen dat eparticipatie is gebleven bij vele goede bedoelingen. Om dit te voorkomen is het van belang dat het Rijk/de politiek zich actief bemoeit met het selectieproces dat nu gaande is. Alleen het opzetten van vrijblijvende experimenten is niet voldoende. De meest kansrijk geachte initiatieven moeten actief worden ondersteund.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.