Effecten integraal veiligheidsbeleid op wijkniveau in Enschede

Wijkveiligheid Enschede = WENS In dit artikel beschrijven wij – in het licht van deze constateringen – de integrale aanpak van het lokale veiligheidsbeleid in Enschede zoals dat sinds 2006 onder de naam Wijkveiligheid Enschede (WENS) is uitgevoerd. De aanpak is interessant omdat ze in grote lijnen voldoet aan de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer […]
03 juni 2009 |

Wijkveiligheid Enschede = WENS

In dit artikel beschrijven wij – in het licht van deze constateringen – de integrale aanpak van het lokale veiligheidsbeleid in Enschede zoals dat sinds 2006 onder de naam Wijkveiligheid Enschede (WENS) is uitgevoerd. De aanpak is interessant omdat ze in grote lijnen voldoet aan de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer in 2005 heeft gedaan: via WENS worden burgers bij het veiligheidsbeleid betrokken, worden afspraken tussen de veiligheidspartners gemaakt over speerpunten op wijkniveau, wordt een gemeenschappelijk beeld van de veiligheidsproblemen op wijkniveau ontwikkeld, worden de werkgebieden van de veiligheidspartners op elkaar afgestemd en wordt continuïteit in het beleid nagestreefd. Daarmee kan evaluatie van deze casus leerzame ervaringen opleveren voor elke gemeente die een integrale aanpak van veiligheidsbeleid op wijkniveau hoog op de agenda heeft staan.

Het succes van WENS

In dit artikel staat de vraag centraal hoe succesvol de Enschedese aanpak van wijkveiligheid via WENS is geweest tussen 2006 en 2008. Onder succesvol verstaan we in dit verband het volgende. Ten eerste of de Enschedese aanpak op papier daadwerkelijk in de praktijk is gebracht. Dit toetsen we door de uitvoering van de eerste WENS-ronde in 2006 en de tweede WENS-ronde in 2008 te beschrijven en te vergelijken met de aanvankelijke opzet. Ten tweede doorwerking van het geformuleerde beleid in de uitvoering op wijkniveau. Dit is een voor beleidsevaluatie klassieke doorwerkingsvraag. Wij gaan er hier vanuit dat WENS doorwerkt in de uitvoering indien de benoemde speerpunten in de wijkrapportages van WENS 2006 hebben geleid tot het opstarten van specifieke projecten en activiteiten tussen september 2006 en april 2008.

U kunt het complete artikel opvragen via info@ioresearch.nl

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.