Draagvlak voor verbod dieren houden door dierenmishandelaars

Er moet een verbod komen op het hebben van huisdieren voor mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen. Nederlandse kiesgerechtigden vinden dat de belangrijkste dierenkwestie die het komende kabinet moet aanpakken.
07 maart 2017 | Peter Kanne | #dierenwelzijn

Er moet een verbod komen op het hebben van huisdieren voor mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen. Nederlandse kiesgerechtigden vinden dat de belangrijkste dierenkwestie die het komende kabinet moet aanpakken. Bijna alle Nederlanders (92%) staan achter zo’n verbod. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van de Dierenbescherming.

In de peiling werden kiesgerechtigden tien stellingen over dierenkwesties voorgelegd, onder meer over zwerfkatten, jacht, puppyhandel, de vee-industrie en het houdverbod. Met de stelling over het houdverbod (‘Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, moet verboden worden om nog langer huisdieren te houden’) zegt 92 procent het eens te zijn. Gevraagd naar welke kwestie het eerst moet worden aangepakt door een nieuw kabinet, werd het houdverbod met 56 procent het meest genoemd.

Houdverbod

Het is nu niet zo dat er helemaal geen houdverbod opgelegd kan worden. Het probleem met de huidige regels is dat zo’n verbod ‘afgekocht’ kan worden. Als er nu een houdverbod wordt opgelegd, wordt er eigenlijk een voorwaardelijke boete opgelegd. De veroordeelde moet die boete betalen op het moment dat hij een nieuw huisdier aanschaft. Betaalt hij vervolgens de boete, dan is de straf voldaan en kan er niet meer worden opgetreden totdat ook het nieuwe huisdier verwaarloosd of mishandeld wordt.

De Dierenbescherming heeft de peiling uitgevoerd om de politieke partijen te laten zien hoe de kiezers tegenover dierenwelzijn staan. “De uitslag van onze peiling laat zien dat politieke partijen met een gerust hart diervriendelijke maatregelen kunnen nemen. Veruit de meeste kiesgerechtigden reageren positief op de stellingen”, aldus directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming. De Dierenbescherming roept politieke partijen op hun kiezers te laten weten hoe zij in de verschillende kwesties staan.

Naast het houdverbod zijn volgens de ondervraagde kiesgerechtigden een lijst met eerlijke puppyhandelaren en strengere regels voor veetransport belangrijke kwesties voor de komende kabinetsperiode. Bij de puppyhandel is veel mis met onder meer de huisvesting en de gezondheid. Van de kiesgerechtigden is 70 procent voor een lijst met betrouwbare puppyhandelaren. 

Dierenwelzijn telt mee voor 10 procent van de kiezers

Overigens telt dierenwelzijn bij het bepalen van de partijvoorkeur mee voor 10 procent van de kiezers. Onder Partij voor de Dieren-kiezers is dat maar liefst 82 procent, onder GroenLinks-kiezers 18 procent.

Verantwoording

Dit blijkt uit landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 2.832 Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van de Dierenbescherming. Het onderzoek werd uitgevoerd van vrijdag 24 tot en met dinsdagochtend 28 februari 2017.
Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=2.679), n=153 deelnemers zijn via PanelClix benaderd voor dit onderzoek.

De onderzoeksresultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.
Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95%. Bij de belangrijkste uitkomsten is er sprake van een marge van plus of min 1 à 3 procent.

I&O Research Panel
Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel. Ook voor deelname aan dit onderzoek kregen respondenten uit het I&O Research Panel geen vergoeding.

I&O Research
I&O Research is een maatschappelijk betrokken bureau voor beleids- en marktonderzoek. Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde keuzes van onze klanten, op basis van onderzoek en advies. Wij werken voor overheids- en non-profitorganisaties. I&O Research is de laatste jaren gegroeid tot het zevende marktonderzoekbureau van Nederland. In de sector ‘overheid & onderwijs’ is I&O Research de nummer 1 (volgens de MarktOnderzoeksAssociatie, MOA, 20160

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.