Detailhandelsonderzoek voor gemeenten

I&O Research voert regelmatig detailhandelsonderzoeken uit voor gemeenten. Momenteel brengen we onder meer voor de gemeenten Westland, Hendrik Ido Ambacht en Vlist het functioneren van de detailhandel in beeld.
24 mei 2012 |

I&O Research voert regelmatig detailhandelsonderzoeken uit voor gemeenten. Momenteel brengen we onder meer voor de gemeenten Westland, Hendrik Ido Ambacht en Vlist het functioneren van de detailhandel in beeld. I&O Research heeft ook voor de gemeente Dongeradeel een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van winkelstad Dokkum. Op 16 mei zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de raadscommissie Middelen en Algemene Zaken. Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek kort weergegeven, aangevuld met een korte reactie van Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel.

Dongeradeel brengt koopstromen Dokkum in beeld

Met de uitkomsten van het koopstromenonderzoek wil de gemeente in samenspraak met belanghebbende partijen in de stad maatregelen nemen voor het versterken van het centrum. Duidelijk is dat er sprake is van leegstand in de binnenstad, maar dat Dokkum onverminderd veel winkelend publiek uit de regio weet te trekken.

Het koopstromenonderzoek met de titel ‘Dokkum: niet op de Lauweren rusten’ is vorig jaar uitgevoerd door het bureau I&O Research. Het opgestelde rapport geeft een actueel inzicht in het functioneren van winkelstad Dokkum. ‘Dokkum heeft een hoge koopkrachtbinding en veel regionale toevloeiing. We zitten daarmee aan de top. Tegelijkertijd kennen we ook het probleem van lege winkelpanden zoals alle binnensteden dat probleem kennen’, zegt burgemeester Marga Waanders. De trend in de Nederlandse detailhandel dat kleine speciaalzaken verdwijnen, van de verschuiving van fysieke winkels naar webwinkels en van toenemende schaalvergroting, is ook in Dokkum waarneembaar.

Uit de wijde omgeving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit de wijde omgeving naar Dokkum komen om te winkelen. Met 69.000 m2 winkeloppervlak en 189 verkooppunten heeft de stad een groot koopcentrum dat vergelijkbaar is met kernen van 20.000 tot 30.000 inwoners. Ter vergelijking: Dokkum telt ongeveer 13.000 inwoners. Er staan in totaal 22 winkels leeg, waarvan 20 in het centrum. De afgelopen zeven jaar is het winkelbestand in Dokkum nog gegroeid, zowel in de binnenstad als op de zogenaamde PDV-locatie Zuiderschans aan de rand van de stad. Verder is een conclusie dat de ontgroening en vergrijzing toeslaat hetgeen invloed heeft op de omzet in de winkels.

‘Concurrentie internet’

Bezoekers waarderen het centrum en het complete winkelaanbod. Een sterk punt van Dokkum is de gezellige uitstraling van de historische binnenstad. ‘Daar hebben we goud mee in handen’, aldus Waanders. ‘Een taak voor de gemeente is dan ook om de stad goed te onderhouden.’ Volgens de burgemeester zijn de ondernemers straks aan zet om aan de slag te gaan met de conclusies uit het onderzoek. ‘Er liggen kansen op onder andere het gebied van toerisme. Maar ze moeten ook nadenken hoe ze omgaan met de concurrentie van internet. Wat voor visie heeft de Dokkumer detailhandel voor de toekomst’. Samen met de ondernemers wil de gemeente de schouders onder Dokkum zetten.

Brede discussie

De gemeente heeft het proces en de uitkomsten van het onderzoek verschillende malen besproken met detailhandelsvereniging Club65 en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het rapport, met daarin verwerkt aanbevelingen, adviezen en het nieuwe parkeerbeleid, wordt in juni gepresenteerd aan de Dokkumer winkeliers. Na deze brede discussie zal de gemeenteraad in het najaar de definitieve aanbevelingen behandelen. Uiteindelijk zullen alle verschillende belanghebbende partijen, waaronder ook de vastgoedeigenaren, maatregelen moeten nemen voor een toekomstig sterke binnenstad.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.