Democratie in doelgroepen

In dit onderzoek nemen we het stemgedrag van enkele ‘minderheidsgroepen’ en de meningen van en over deze groepen onder de loep.
10 maart 2017 | Peter Kanne

Wat is de partij voor homoseksuelen, ouderen, jongeren, christenen, migranten, vrouwen, mannen, ondernemers?

In dit onderzoek nemen we het stemgedrag van enkele ‘minderheidsgroepen’ en de meningen van en over deze groepen onder de loep.
Zo blijkt dat homo- en biseksuelen vooral stemmen op GroenLinks, VVD of D66, maar vinden kiezers dat D66 het meest opkomt voor de belangen van homoseksuelen.
Zo stemmen jongeren vooral GroenLinks, D66, PVV of VVD, maar vinden jongeren zelf dat D66 het meest opkomt voor hun belangen.
Zo stemmen Nederlanders met een niet-westerse migrantenachtergrond vooral op PvdA of DENK.
Zo stemmen christenen vooral op ChristenUnie, CDA of SGP, maar wordt ChristenUnie gezien als de partij die het meest opkomt voor de belangen van christenen.
En zo blijkt dat de VVD nog steeds wordt gezien als de partij voor de ondernemers.  

Homoseksuelen stemmen vooral GroenLinks, VVD of D66

Homoseksualiteit is breed geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Acht op de tien kiezers zouden het geen enkel probleem vinden als zijn/haar zoon, dochter, broer of zus homoseksueel zou zijn. Slechts 8% zou dat wel een probleem vinden. GroenLinks-stemmers zijn zo goed als unaniem: van hen vindt 96% het geen enkel probleem als een familielid homoseksueel is. 

Onder homoseksuele en biseksuele kiezers is GroenLinks de grootste partij (14%), gevolgd door D66 en de VVD met allebei 13%. Op de PVV stemmen homoseksuelen (11%) ongeveer even vaak als heteroseksuelen (10%). 
D66 wordt het vaakst genoemd (11%) als partij die het meest opkomt voor de belangen van homoseksuelen, onder homoseksuelen is dit 18%. Daarna volgen GroenLinks (7%) en PvdA (6%). Homo- of biseksuele kiezers noemen D66 (18%) en GroenLinks (12%) nog vaker als partij die opkomt voor hun belangen. 52% kan deze vraag niet beantwoorden en 7% zegt ‘geen enkele’,  onder homo- en biseksuele kiezers is dat respectievelijk 34 en 8%.

Jongeren stemmen vaakst GroenLinks, D66, PVV of VVD

Onder jongeren (25 jaar of jonger) is GroenLinks (14%) net de grootste partij, gevolgd door D66 (12%) en VVD en PVV met beiden 11%.
Een vijfde van de kiezers vindt dat GroenLinks het meest opkomt voor de belangen van jongeren. Van de ouderen vindt zelfs meer dan een kwart (27%) dat, terwijl maar 11% van de jongeren dat vindt.
Jongeren noemen D66 het vaakst als partij die het meest opkomt voor hun belangen (21%).

Ouderen stemmen meest CDA

Ouderen zeggen vooral op het CDA (16%), de PvdA (13%) en de VVD (12%) te gaan stemmen. 50 Plus scoort ook relatief hoog (6 versus 3% gemiddeld).
Van alle kiezers vindt 53% dat 50 Plus het meest opkomt voor de belangen van ouderen. Zelfs van de jongeren vindt 59% dat, onder ouderen zelf 46%.

Migranten stemmen even vaak PvdA als DENK

Niet-westerse migranten zijn vooral van plan PvdA of DENK te stemmen (beiden 16%). Turkse en Marokkaans Nederlanders kiezen vaker voor DENK (Turken: 32%, Marokkanen 26%) dan voor de PvdA (13% en 19%). Surinaams/Antilliaans Nederlandse kiezerS blijven de PvdA vaker trouw. Van deze groep is 19% van plan PvdA te stemmen en 10% heeft de voorkeur voor de PVV.
Vier op de tien kiezers (43%) vinden dat DENK het meest opkomt voor de belangen van moslims, slechts 8%noemt de PvdA.
Van de Nederlandse kiezers vindt 35% dat moslims in de Nederlandse samenleving worden gediscrimineerd, eveneens 35% vindt van niet.

Christenen stemmen vooral ChristenUnie, CDA of SGP

Gelovige kiezers stemmen vooral op ChristenUnie, CDA of SGP, gevolgd door de PVV.
Vier op de tien kiezers (41%) vinden dat de ChristenUnie het meest opkomt voor de belangen van christenen, gevolgd door de SGP met 30%. Opvallend is dat het CDA slechts 13% scoort op deze vraag.
Van alle kiezers vindt 8% dat christenen worden gediscrimineerd in de Nederlandse samenleving, 64% vindt van niet.
Van de SGP-stemmers vindt 46% dat christenen worden gediscrimineerd en vindt 25% van niet. Onder CU-kiezers is dat 21 en 43%.

VVD is de partij van de ondernemers

Twee derde van de kiezers (67%) vindt dat de VVD de partij is die het meest opkomt voor de belangen van ondernemers. Vooral VVD- en PvdA-stemmers vinden dit, met respectievelijk 83 en 81%.

Stemgedrag mannen en vrouwen wijkt niet sterk af

Onder mannen zijn de VVD (14%), PVV (13%) en D66 (11%) de grootste partijen. Onder vrouwen zijn de VVD (11%) en D66 (10%) groot, maar GroenLinks staat ook hoog (10%).
De partij die het meest opkomt voor de belangen van vrouwen is volgens de Nederlandse kiezer GroenLinks met 13%, gevolgd door D66 (7%) en de PvdA (5%).
Bijna zes op de tien mannen (56%) zijn ervan overtuigd dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen. Vrouwen vinden dat minder vaak: 40%. Driekwart van de vrouwen (73%) is het oneens met de stelling ‘‘mannen presteren beroepsmatig beter dan vrouwen’’. Van de mannen is maar iets meer dan de helft (54%) het oneens met de stelling.

Deze resultaten zijn voornamelijk afkomstig uit de laatste I&O Research-peiling (8 maart), aangevuld met enkele andere I&O-onderzoeken (in dat geval wordt de bron genoemd).  

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.