Deelnamebereidheid alerteringssystemen

De overheid heeft afgelopen jaren verschillende alerteringssystemen ontwikkeld om burgers te betrekken bij de opsporing van vermiste personen en/of verdachten van misdrijven.
17 oktober 2013

De overheid heeft afgelopen jaren verschillende alerteringssystemen ontwikkeld om burgers te betrekken bij de opsporing van vermiste personen en/of verdachten van misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn Burgernet en Amber Alert. Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Via dit systeem kunnenburgers berichten krijgen over incidenten of dreigende situaties in hun directe woonomgeving.

I&O research heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de verwachtingen en behoeften van burgers en de motieven waarom men al dan niet deelneemt aan de alerteringssystemen.

Uit het onderzoek komt een aantal factoren naar voren die een rol spelen bij de beslissing tot deelname aan alerteringssystemen. Zo blijkt dat deelnemers gemiddeld meer bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid in hun omgeving, een grotere behoefte hebben aan informatie over hun eigen veiligheid en relatief veel vertrouwen hebben dat hun eigen informatie van belang kan zijn.

Het gehele rapport is te downloaden via de website van het WODC: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/effectiviteit-van-alerteringsystemen.aspx#project-informatie 

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.