De relatie tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en marketing

Bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin staan gemeenten ondermeer voor een marketingvraagstuk: hoe zetten we dit initiatief met succes in de markt zodat het herkenbaar is voor iedereen?
16 maart 2011 |

Bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin staan gemeenten ondermeer voor een marketingvraagstuk: hoe zetten we dit initiatief met succes in de markt zodat het herkenbaar is voor iedereen? Welke doelen willen we ermee bereiken en hoe communiceren we dat? Hoe betrekken we onze doelgroepen -ouders, kinderen en jongeren-, maar ook de uitvoeringspartners bij het CJG? Wat doen we lokaal en wat doen we samen met andere gemeenten? En hoe zorgen we ervoor dat we met het CJG échte meerwaarde creëren?

Marketingplanningsproces

Nog meer dan bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 – toen veel gemeenten besloten om dit in eerste instantie beleidsarm in te voeren en te beperken tot het overzetten van de Wvg naar de Wmo – dient het CJG écht in de markt gezet te worden. Dit betekent dat gemeenten de stappen in het marketingplanningsproces doorlopen:

  • definitie van visie en missie
  • beschrijving van de kerncompetentie en positionering
  • inventarisatie van de omgevingsfactoren (Staat van de Jeugd, vraag en aanbod)
  • ontwikkeling van het communicatieplan en marketing mix
  • ontwikkeling van de beleidscyclus op basis van meetbare doelstellingen en indicatoren.

I&O Research begeleidt momenteel tal van gemeenten bij dit proces. Hierbij wordt ons CJG Dashboard ingezet. Dit is een modulair onderzoekspakket dat gebaseerd is op de ruim 20 jaar ervaring die we hebben opgebouwd met jeugdonderzoek. Zo brengen we de vraag naar en het aanbod van opvoedondersteuning met elkaar in verband. We onderzoeken welk beeld ouders en jongeren van het CJG hebben en wat ze er concreet van verwachten of er mee willen. We geven aan hoe deze doelgroepen geïnformeerd willen worden en of ze willen meedenken. We bieden inzicht in het functioneren van de maatschappelijke instellingen, methodieken en projecten, met het oog op contract- en resultaatfinanciering. We brengen in kaart hoe tevreden klanten zijn met de afhandeling van hun informatie- of ondersteuningsvragen of met de geboden informatie op de CJG-website.
Bij deze elementen brengen we tevens onze know how op het gebied van marketing en communicatie in.

Landelijk CJG Behoefteonderzoek

In april starten we met een landelijke meting van één van de vijf modules van het CJG Dashboard, namelijk het CJG Behoefteonderzoek. Gemeenten kunnen hiervoor intekenen en eigen meeloopvragen indienen. Het CJG Behoefteonderzoek brengt de vraagkant naar de CJG-dienstverlening in kaart, alsmede de wijze waarop het meest efficiënt gecommuniceerd kan worden. Het onderzoek wordt gemeentebreed aangeboden en bestaat uit een standaardpakket met vragen, dat middels internet wordt afgenomen aan ouders en/of jongeren uit uw gemeente. We kunnen dit standaardpakket aanbieden voor een gereduceerde prijs, omdat meerdere gemeenten intekenen. Voor gemeentespecifieke vragen kunnen meeloopvragen worden gesteld.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.