D66-kiezer kritisch over samenstelling Rutte III

Als er op dit moment verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, zou de VVD opnieuw de grootste partij worden met 30 zetels (rekening houdend met marges: 27 tot 33 zetels).
03 november 2017 | Laurens Klein Kranenburg & Peter Kanne

Politieke peiling I&O Research oktober 2017

VVD grootste partij, Forum voor Democratie naar 11 zetels

 • Als er op dit moment verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, zou de VVD opnieuw de grootste partij worden met 30 zetels (rekening houdend met marges: 27 tot 33 zetels). Dit beeld is stabiel sinds medio september.
 • Ook bij de andere partijen zijn er geen grote verschuivingen in de afgelopen periode.
 • Wel komt Forum voor Democratie nu op 11 zetels (dat waren er 9 in september), terwijl de PVV twee zetels inlevert (nu 18 zetels).
 • Dit blijkt uit de meest recente peiling van I&O Research (uitgevoerd van 26 tot en met 30 oktober). De peiling is uitgevoerd vóór het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III op 1 en 2 november jl. Eventuele effecten van dit debat zijn niet meegenomen in de uitkomsten van deze peilingen.

Kiezers kritisch over verhouding man/vrouw en autochtoon/migrant

 • Gevraagd naar wat kiezers in het algemeen vinden van de samenstelling van dit nieuwe kabinet, zien we een gemengd beeld naar voren komen. Er zijn ongeveer even veel Nederlanders met een positief (28 procent) als een negatief oordeel (29 procent) over dit nieuwe kabinet.
 • Daarnaast vroegen we naar de mening over leeftijd, geslacht, etniciteit en de beroepsachtergrond van ministers.
 • Er zijn twee aspecten van dit kabinet waarover een substantieel deel van de kiezers (meer dan 20 procent) een negatief oordeel heeft. Dat zijn de verhouding man/vrouw en autochtoon/migrant. Over dat laatste aspect zijn zelfs meer kiezers ontevreden dan tevreden.
 • Ook minder dan een derde van de kiezers van de vier regeringspartijen is te spreken over de verhouding autochtoon/migrant. Het meest kritisch zijn kiezers van ChristenUnie en D66: zij zijn op dit punt vaker negatief dan positief. Van de ChristenUnie-kiezers is 13 procent positief, tegen 21 procent negatief. Bij D66-kiezers is deze verhouding 14 procent positief versus 29 procent negatief. Bij VVD en CDA komt het aandeel (zeer) negatieve kiezers niet boven de 10 procent uit.

D66-kiezer meest kritisch over samenstelling kabinet

 • Zoals we bij eerder onderzoek over het regeerakkoord zagen dat kiezers van D66 – van de coalitiepartijen – het meest kritisch waren, zijn D66-kiezers dat ook over de samenstelling van dit kabinet. Het betreft zowel de verdeling over de partijen, de man-vrouwverhouding als het aandeel ministers met een migratieachtergrond.
 • Ongeveer de helft van de D66-stemmers (48 procent) is positief over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Bij de andere coalitiepartijen (ChristenUnie, VVD en CDA) ligt dit aandeel beduidend hoger: (ruim) zes op de tien kiezers zijn hierover tevreden.
 • Ook over de verdeling van ministersposten is de D66-aanhang minder tevreden (42 procent) dan kiezers van ChristenUnie (67 procent), CDA (56 procent) en VVD (56 procent).
 • Kiezers van de oppositiepartijen (behalve de SGP) lopen nog niet warm voor dit kabinet.

Kiezers redelijk tevreden over mix jong/oud

 • De verhouding tussen jonge en oude bewindspersonen is het aspect dat relatief het best door kiezers wordt gewaardeerd. Ruim een derde van de kiezers is positief over de leeftijdsverdeling. Vier op de tien nemen een middenpositie in, terwijl een op de tien een negatief oordeel heeft.

Oppositie: SP-kiezers meest negatief

 • Van de oppositiepartijen zijn SP-stemmers over het geheel genomen het meest kritisch. Bij geen van de aspecten is meer dan een op de zeven SP-stemmers tevreden. Ook kiezers van de andere oppositiepartijen zijn over de meeste aspecten weinig positief. SGP-stemmers zijn in het algemeen iets positiever dan D66-kiezers.

Kiezer kent merendeel ministers nog niet

 • Na Mark Rutte (89 procent) zijn oudgedienden Halbe Zijlstra, Arie Slob, Eric Wiebes en Sander Dekker de bekendste ministers. Minstens de helft van de Nederlanders kent hen, zodanig dat zij er een oordeel over kunnen geven.
 • De overige ministers zijn bij een kwart van het electoraat of minder bekend. De nieuwe minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), is bij vijf procent van de kiezers bekend. Ook Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) en Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) zijn slechts bij een zeer beperkte groep kiezers bekend.

D66’ers Kaag, Ollongren en Koolmees en CU-vicepremier Schouten genieten meeste vertrouwen

 • Drie van de vier ministers die het meeste vertrouwen krijgen van de kiezer zijn van D66-huize: Sigrid Kaag (7,5), Kajsa Ollongren (7,2) en Wouter Koolmees (7,1) krijgen een ruime 7 als rapportcijfer. Ook Carola Schouten van de ChristenUnie (7,4) geniet veel vertrouwen onder de Nederlandse kiezer.

VVD’ers Dekker, Wiebes en Zijlstra en CDA’er Grapperhaus krijgen nipt een voldoende

 • Aan de andere kant zien we enkele ministers die vooralsnog minder vertrouwen krijgen van de kiezer. Met uitzondering van Ferdinand Grapperhaus (CDA, 5,9) zijn dit VVD-ministers: Sander Dekker (5,5), Eric Wiebes (5,6) en Halbe Zijlstra (5,9) komen niet boven de 6 uit.

Verantwoording

 • I&O Research heeft twee landelijke representatieve peilingen uitgevoerd vóór het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III op 1 en 2 november jl. Eventuele effecten van het debat zijn niet meegenomen in de uitkomsten van deze peilingen.
 • De eerste meting vond begin oktober plaats tussen vrijdag 6 en woensdag 11 oktober 2017. Aan dit onderzoek namen 2.365 Nederlanders van 18 jaar en ouder deel.
 • De tweede peiling betrof een peiling onder 1.747 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek liep van vrijdag 26 tot en met maandag 30 oktober 2017. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.
 • De uitkomsten van beide (zetel-)peilingen worden in dit rapport gepresenteerd.

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.